Skoči do osrednje vsebine

Ohranjanje in obnavljanje poplavnih gozdnih habitatov ob rekah Mura-Drava-Donava
Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers

Projekt LIFE RESTORE 4 MDD se izvaja v sodelovanju med Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo ter se osredotoča na ohranjanje in obnovo poplavnih gozdov ob rekah Mura-Drava-Donava. Njegov primarni cilj je boj proti degradaciji habitatov in zagotavljanje dolgoročnega preživetja kritičnih ekosistemov v Unescovem 5-državnem biosfernem območju Mura-Drava-Donava, ki zajema 17 območij Natura 2000 in druga zavarovana območja.

V okviru projekta je načrtovana obnova 29 območij vzdolž treh rek z vzpostavitvijo 2.472 hektarjev vitalnejših poplavnih gozdov, ponovno povezavo 54 kilometrov rečnih rokavov in mobilizacijo 966.000 m³ sedimentov za nastanek novih habitatov in dinamično stabilizacijo dna rečnih strug.

V sklopu izvajanja projekta v Sloveniji bo na 20 hektarjih površine izvedena obnova poplavnih gozdov z zasaditvijo avtohtonih rastišču primernih drevesnih vrst, izveden bo razvoj sadilnega materiala avtohtonih drevesnih vrst in zavarovanje genskega materiala avtohtonih drevesnih vrst bresta in jesena. Hidro-morfološke razmere poplavnih gozdov bodo izboljšane z renaturacijo struge Mure na treh odsekih (Konjišče, Mele in Hrastje-Mota) in s čiščenjem rokava pri Benici in obnovo mrtvice pri Gradišču. V sklopu projekta bo odkupljenih tudi dvajset hektarjev zasebnih gozdnih zemljišč, ki bodo trajno namenjena varstvu narave. Prav tako bodo pripravljene tudi strokovne predloge zavarovanja najvrednejših delov narave ob reki Muri.

Direkcija Republike Slovenije za vode je v projektu LIFE RESTORE 4 MDD, ki ga vodi WWF Austria, pridruženi partner, ki bo izvajal  hidro-morfološke ukrepe z renaturacijo struge na treh odsekih Mure (Konjišče, Mele in Hrastje-Mota), čiščenje rokava pri Benici in obnovo mrtvice pri Gradišču.

Vrednost projekta je 20.024.000,14 evrov, od katere je skupna vrednost za Direkcijo Republike Slovenije za vode 2.235.848,27 evrov.