Skoči do osrednje vsebine

Gradaščica, gradimo, da ščitimo

Direkcija Republike Slovenije za vode izvaja aktivnosti izgradnje protipoplavnih ukrepov v okviru projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, katerega cilj je celovita ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno izboljšanje poplavne varnosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Dolenje vasi, Šujice in Polhovega Gradca.

Projekt se izvaja v več etapah:

 • Etapa 1A – ureditve na območju Mestne občine Ljubljana: ureditev Malega Grabna, ureditev Horjulke in Gradaščice v MOL ter ureditve na širšem območju Kozarij, deponija viškov materiala Gameljne, z vsemi spremljajočimi ureditvami.
 • Etapa 1B – ureditve na območju Občine Dobrova–Polhov Gradec: ureditev Gradaščice v Dolenji vasi, Božne in Male vode v Polhovem Gradcu ter Gradaščice v Šujici, z vsemi spremljajočimi ureditvami
 • Etapa 2 – suhi zadrževalnik Razori

 

Načrtovani protipoplavni ukrepi:

 • ureditev Božne in Male vode na območju Polhovega Gradca z vsemi objekti in s pripadajočimi ureditvami,
 • ureditev Gradaščice v Dolenji vasi,
 • ureditev Gradaščice v Šujici,
 • ureditev struge Horjulke in Gradaščice ter preprečitev poplavnega toka na območju Kozarij zahodno od Zahodne obvoznice Ljubljane,
 • regulacija Malega Grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami od Bokalc do izliva v Ljubljanico,
 • izgradnja razbremenilnika 6A od vtoka iz struge Malega Grabna do izliva v potok Curnovec s pripadajočimi ureditvami,
 • vzpostavitev deponije viškov materiala Gameljne,
 • izgradnja suhega zadrževalnika Razori in ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika v širšem območju zadrževalnika s pripadajočimi ureditvami,
 • spremljajoče ureditve: odstranitev objektov, krajinsko arhitekturne ureditve, vključno z rekultivacijo zemljišč,
 • prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture,
 • okoljevarstveni in naravovarstveni ukrepi.

 

Projekt Gradaščica se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«. Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dosegljive na spletni strani:

http://gradascica.si/ 

Osebna izkaznica projekta