Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Svetovni dan voda

  Voda je v lanskem letu pokazala svojo moč in poplavila velik del države. Povzročila je izjemno škodo na vodotokih, zaradi česar smo priča največjemu številu delovišč in obsegu del na vodotokih v Sloveniji. Spodbudile pa so tudi premike k načrtovanju sistemskih ukrepov na ravni porečij.

 • Povečanje odpornosti na podnebne spremembe zahteva celovito urejanje vodotokov

  Vodstvo ministrstva skupaj s predstavniki direkcije za vode nadaljuje z delovnimi obiski ob porečjih po vsej Sloveniji. Ob tem z županjami in župani pregledujejo doslej izvedene izredne ukrepe na vodotokih in predstavljajo načrt vzdrževalnih, sanacijskih ter investicijskih del v prihodnjem obdobju. Danes se je delegacija mudila v spodnjem toku reke Savinje, od Šentjurja do hrvaške meje.

 • Reke ne poznajo občinskih meja – ukrepi na porečjih morajo biti med seboj usklajeni

  V okviru delovnega obiska ob vodotokih po Sloveniji se je minister Jože Novak z državnima sekretarjema dr. Lidijo Kegljevič Zagorc in mag. Miranom Gajškom skupaj s predstavniki direkcije za vode in koncesionarji danes mudil še v spodnjem delu porečja Savinje. Dopoldne je delegacija opravila terenski ogled, popoldne pa skupaj z župani pregledala načrt del na vodotokih v prihodnjih dveh letih.

 • Minister Novak s sodelavci tokrat na porečju reke Mure

  Minister Jože Novak in državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc sta si danes ogledala izvajanje del na porečju reke Mure. Cilj delovnih obiskov ob vodotokih po Sloveniji je pregled izvedenih del v okviru izrednih ukrepov in vzdrževalnih del v javno korist ter oblikovanje predloga načrta sanacijskih in investicijskih del na vodotokih v prihodnjih dveh letih.

 • Načrt ukrepov urejanja vodotokov nastaja skupaj z občinami

  Državna sekretarka na Ministrstvu za naravne vire in prostor dr. Lidija Kegljevič Zagorc si je ta teden s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode ogledala vodotoke na porečjih Drave in Save in se na delovnih sestankih srečala z župani tega območja.

 • Sodelovanje z župani pri urejanju vodotokov se nadaljuje

  Ob porečjih rek se nadaljujejo delovna srečanja z županjami in župani slovenskih občin. Danes se je minister Novak s sodelavci Ministrstva za naravne vire in prostor ter Direkcije Republike Slovenije za vode mudil na porečju Savinje.

 • Ministra Čalušić in Novak nadaljevala dialog z deležniki v kmetijstvu glede stavkovnih zahtev

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić in minister za naravne vire in prostor Jože Novak s sodelavci sta se danes sestala z deležniki v kmetijstvu. Gre za nadaljevanje iskanja rešitev tako imenovanih stavkovnih zahtev kmetov. Ministrica je po srečanju dejala, da je to potekalo v konstruktivnem vzdušju.

 • Vodotoke urejamo v sodelovanju z občinami

  Predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor in Direkcije Republike Slovenije za vode nadaljujejo delovna srečanja na terenu. V prihodnjih tednih bodo obiskali porečja vseh rek v Sloveniji in se srečali z županjami in župani slovenskih občin. Prvo srečanje je bilo na porečju Drave na Koroškem.

 • Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

  23. januarja je na Vranskem potekala predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000 na področju upravljanja voda in ribištva

 • Izvajanje protipoplavnih ureditev na Pekrskem potoku

  Na Pekrskem potoku so se začela izvajati dela, ki predstavljajo del protipoplavnih ureditev v okviru projekta Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – območje Ptujske Drave.

 • Protipoplavni ukrepi na porečju Badaševice

  V petek, 8. decembra 2023, je potekala predstavitev načrtovanih protipoplavnih ukrepov "Izboljšanje poplavnih razmer na porečju Badaševice v Mestni občini Koper", ki je umeščeno v nabor protipoplavnih ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost.

 • 34. Mišičev vodarski dan

  V sredo, 6. decembra 2023, je v Mariboru potekal 34. Mišičev vodarski dan, eden izmed ključnih strokovnih srečanj vseh, ki se ukvarjajo z upravljanjem, urejanjem in varovanjem voda. Udeležence sta uvodoma nagovorila tudi mag. Neža Kodre, direktorica Direkcije Republike Slovenije za vode in mag. Luka Štravs, vodja Sektorja za upravljanju voda na Ministrstvu za naravne vire in prostor.

 • Pričetek izvajanja revitalizacijskih ukrepov na vodah v Štajerske

  Direkcija Republike Slovenije za vode je v sklopu projekta LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, LIFE-IP NATURA.SI, pričela z izvedbo revitalizacijskih ukrepov na vodah Štajerske.

 • Uspešen dogodek o razpisih Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 2023 za področje prometa

  24. novembra 2023 je potekal 9. nacionalni informativni dogodek, namenjen predstavitvi razpisov IPE Promet 2023, ki jih je 26. septembra 2023 objavila Evropska komisija. Informativni dan, ki ga vsako leto organizira Ministrstvo za infrastrukturo, je pritegnil številne udeležence iz različnih sektorjev in je bil odlična priložnost za pridobivanje ključnih informacij ter povezovanje.

 • Javna predstavitev dograditve in nadvišanja visokovonih nasipov v občini Razkrižje

  V petek, 24. novembra, je v dvorani Doma kulture v Razkrižju potekala druga javna predstavitev izvedbenega načrta Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje. Dogodek je bil namenjen predstavitvi načrtovanih rešitev za dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje ter razpravi glede potrebnih zemljišč za izvedbo protipoplavnih ukrepov.

 • Video

  V nedeljo bo Slovenijo zajela še ena vremenska fronta

  Po burni noči se vreme počasi umirja, vendar pa bo Slovenijo v nedeljo prešla še ena vremenska fronta. Za pretežni del države velja rumeno opozorilo, za Primorsko in severozahod pa oranžno opozorilo zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra ter napovedanih močnejših padavin v nedeljo.

 • Video

  Za severozahod Slovenije izdano rdeče opozorilo, za druge dele Slovenije oranžno

  Na izjavi za javnost so o pričakovanih izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah v Sloveniji spregovorili meteorolog Branko Gregorčič in hidrolog Janez Polajnar, oba z Agencije Republike Slovenije za okolje, direktorica Direkcije Republike Slovenije za vode Neža Kodre, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in direktor Geološkega zavoda Slovenije Miloš Bavec.

 • Izvajanje izrednih ukrepov na vodotokih po Sloveniji

  Izredne meteorološke razmere povzročajo poplavljanje nekaterih vodotokov po Sloveniji ter morja. Direkcija Republike Slovenije za vode in izvajalci obvezne gospodarske javne službe urejanja voda spremljajo stanje in izvajajo izredne ukrepe na vodotokih.

 • Na Ptuju poteka 3. Kongres o vodah

  Na dvodnevnem strokovnem srečanju, ki se je danes začel na Ptuju, bodo razprave zaradi dogodkov v letošnjem avgustu še bolj aktualne kot v preteklih letih. Zbrane sta uvodoma pozdravili tudi državna sekretarka iz kabineta predsednika vlade Maša Kociper in direktorica direkcije za vode mag. Neža Kodre.

 • Spletni pregledovalnik delovišč na vodotokih po poplavah avgusta 2023

  Direkcija Republike Slovenije za vode je skupaj z izvajalci obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda in tujimi ekipami z izrednimi ukrepi na vodotokih po poplavah začela 4. avgusta 2023, oziroma takoj, ko so razmere na terenu to dopuščale. Doslej so bili izredni ukrepi izvedeni na približno 330 kilometrih vodotokov. Lokacije ter opisi delovišč so dostopni na portalu Poplave 2023.