Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ponovna vzpostavitev obrežne zarasti na odseku reke Krke

  Voda je ena izmed osnovnih potreb vseh živih organizmov. Prav tako vode pomembno vplivajo na kakovost našega bivanja in na naše okolje. Letošnji svetovni dan voda poteka pod geslom »Pospešimo spremembe« in naslavlja vlogo, ki jo ima pri prinašanju sprememb tako skupnost, kakor tudi vsak posameznik.

 • Srečanje mednarodne delovne skupine za hidromorfologijo v Kranjski Gori

  V Kranjski Gori 21. in 22. marca 2023 poteka srečanje delovne skupine za hidromorfologijo, ki deluje v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave. Srečanja se udeležujejo strokovnjaki enajstih držav članic.

 • Atlas voda prehaja na nov koordinatni sistem

  Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je uspešno zaključila s prenosom prostorskih podatkov iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM. Vsi podatki vodnega katastra in ostali podatki, ki se nanašajo na področje voda, bodo odslej prikazani izključno v Državnem koordinatnem sistemu D96/TM.

 • Gradnja obvoznice Železniki in ureditev protipoplavnih ukrepov se lahko nadaljuje

  Direkcija za infrastrukturo in Občina Železniki sklenili dogovor s pritožnico, ki je vložila pritožbo na dopolnilno gradbeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor za gradnjo obvoznice mimo starega dela Železnikov ter za izvedbo del protipoplavnih ureditev, ki so potrebna za zmanjšanje poplavne ogroženosti Železnikov in so del projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – 1. Faza«.

 • Odobrene investicije za izboljšanje vodooskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja

  Po seji vlade je minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan predstavil sprejem projekta Oskrba rižanskega in kraškega omrežja s pitno vodo v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026. Minister Brežan je poudaril, da s tem projektom bistveno izboljšujemo možnost oskrbe slovenske Istre in zaledja s pitno vodo že v letošnjem poletju.

 • Minister Brežan v občinah Šentjur in Podčetrtek

  Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je bil skupaj z vršilko dolžnosti Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV), mag. Nežo Kodre, na delovnem obisku v občinah Šentjur in Podčetrtek.

 • Svetovni dan mokrišč

  2. februarja obeležujemo svetovni dan mokrišč, ki letos poteka pod sloganom Čas je za obnovo mokrišč.

 • Razgrnitev Državnega prostorskega načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinski dolini

  V četrtek, 26. januarja 2023, je v Žalcu potekala razgrnitev Državnega prostorskega načrta za zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinski dolini. Udeležence so nagovorili predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor, Direkcije Republike Slovenije za vode in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavniki projektanta so predstavili cilje in načrte ureditev, nato pa so skupaj prisluhnili predlogom občanov.

 • Napoved za plačilo vodnega povračila in podatki za izračun plačila za koncesijo za leto 2022

  Zavezanci za plačilo vodnega povračila morajo do 31. januarja 2023 pri Direkciji Republike Slovenije za vode vložiti Napoved za plačilo vodnega povračila. Koncesionarji morajo podatke za izračun plačila za koncesijo predložiti do roka, kot ga določa posamezna Uredba o koncesiji oziroma koncesijska pogodba.

 • Srečno 2023

  Vsem partnerjem, izvajalcem in tistim, s katerimi smo v iztekajočem se letu pisali skupne zgodbe, želimo mirne praznike in srečno 2023.

 • Odprtje rokava Alter Graba

  V sklopu projekta Natura Mura smo po pregledu izvedenih del skupaj s predstavniki Ribiške družine Paloma ter predstavniki Zavoda RS za varstvo narave, območne enote Maribor v četrtek, 8. decembra 2022, odprli obnovljeni rokav Alter Graba.

 • Ogled sonaravnih ureditev na Dravi in Muri v sklopu projekta LIFE-IP NATURA.SI

  V okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI je 1. decembra 2022 potekalo medsektorsko srečanje strokovnjakov z Direkcije RS za vode ter Zavoda RS za varstvo narave. V sklopu srečanja je potekal tudi terenski ogled izvedenih sonaravnih ureditev na rekah Dravi in Muri.

 • Srečanje delovne skupine pri Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave

  Direkcija Republike Slovenije za vode je 4. in 5.oktobra 2022 v Celju organizirala 35. redno srečanje ekspertne delovne skupine IMGIS EG, delujoče pri Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave iz Dunaja (angleško International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR).

 • Strokovna ekskurzija v Biosferni park Lungau v Avstriji

  Direkcija Republike Slovenije (direkcija) za vode je v sodelovanju z Oddelkom za varstvo voda Zvezne dežele Salzburg v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI, dne 21.septermber 2022, organizirala strokovno ekskurzijo v Unescov Biosferni park Lungau v Avstriji. Ekskurzija je bila namenjena partnerjem projekta.

 • Zaključni dogodek projekta VISFRIM

  Projekt VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih, sofinanciran s programom sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, je bil namenjen izboljšanju sodelovanja v čezmejnih porečjih na področju obvladovanja tveganja zaradi poplav.

 • Izvedba sanacijskih del na reki Soči v Občini Kobarid

  Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) bo v začetku avgusta pričela s sanacijo leve brežine reke Soče, na lokaciji pod lokalno cesto Tolmin – Kobarid. Dela v skupni dolžini 500 metrov bodo zaključena do konca oktobra 2022.

 • Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost v okviru Direkcije Republike Slovenije za vode

  Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Direkcija Republike Slovenije za vode je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma NOO v višini 310 milijonov evrov.

 • Predstavitev projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – 2. faza

  Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je 23. marca prebivalcem Zalega Loga predstavila načrtovano izgradnjo suhega zadrževalnika pod Sušo, ki predstavlja drugo fazo projekta protipoplavne ureditve porečja Selške Sore. Vaščani so kljub prvotnim zadržkom gradnjo zadrževalnika sprejeli. Zagotovljena so vsa potrebna zemljišča, v teku je pridobitev gradbenega dovoljenja.

 • 22. marec – Svetovni dan voda: Podzemne vode - skrito naj postane vidno

  Letošnji svetovni dan voda je posvečen ozaveščanju o podzemnih vodah, ki so, za razliko od površinskih voda, očem skrite. Njihova vloga za življenje, ki nas obkroža, pa zato ni nič manj pomembna.

 • Podpis pogodbe za izdelavo projektne, prostorske in investicijske dokumentacije za Spodnjo Savinjsko dolino

  Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in Tadej Pfajfar iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda d. d., sta dne 15. 3. 2022 podpisala pogodbo za Izdelavo projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze DGD - dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijski projekt »Zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini«.