Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Minister Brežan se je srečal z nemškim veleposlanikom v Sloveniji Pollmannom

  Na povabilo ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana je potekalo srečanje z veleposlanikom Zvezne Republike Nemčije v Sloveniji Adrianom Pollmannom. Ker je v letu 2021 tudi Nemčija doživela obsežne poplave in utrpela veliko škodo, je pogovor potekal predvsem v luči izmenjave izkušenj obeh držav.

 • Ustrezna urejenost vodotokov je skupen interes

  Na svoji drugi seji se je sestal Svet za vode, ki ga je minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan avgusta po uničujoči ujmi, ki je prizadela Slovenijo, ustanovil z namenom povezovanja vodarske stroke in s ciljem iskanja strokovnih rešitev. Tokrat so na seji obravnavali poplavno uredbo, dotaknili pa so se tudi nastajajočega Zakona o obnovi.

 • Minister Brežan s sodelavci z Direkcije za vode na ogledu posledic ujme v osrednji Sloveniji

  Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je skupaj z vodjo Sektorja območja srednje Save na Direkciji Republike Slovenije za vode Tonetom Cezarjem ogledal posledice avgustovske ujme v občinah Domžale, Mengeš, Kamnik in Komenda. Sestali so se z župani in si ogledali potek intervencijskih del na terenu, predvsem čiščenje vodotokov.

 • Izvedba interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023

  Naročilo se izvaja na podlagi 50. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

 • Video

  Težišče padavin nad vzhodnim delom in povečana nevarnost za nastajanje plazov

  Na izjavi za medije o izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah v Sloveniji, kjer so predstavili vremensko in hidrološko opozorilo s posodobljenimi podatki, so sodelovali meteorolog Branko Gregorčič in hidrolog Janez Polajnar (oba ARSO), Neža Kodre, direktorica Direkcije za vode, direktor Geološkega zavoda Slovenije Miloš Bavec ter poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan.

 • Video

  Zaradi pričakovanih nalivov za severni del Slovenije izdano rdeče opozorilo

  Na izjavi za javnost so o pričakovanih izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah v Sloveniji govorili meteorolog Branko Gregorčič in hidrolog Janez Polajnar, oba z Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), predstavnik Direkcije Republike Slovenije za vode Rok Penec in poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan.

 • Minister Brežan s sodelavci z Direkcije RS za vode na ogledu posledic ujm na Koroškem

  Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je danes v spremstvu mag. Roka Penca, vodja Sektorja za gospodarsko javno službo in investicije na Direkciji Republike Slovenije za vode ter Mateje Klaneček, vodje Sektorja območja Drave na DRSV, ogledal posledice poplav v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem.

 • Letalski posnetki najbolj prizadetih območij v nedavnih poplavah

  Obilno deževje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo večji del Slovenije, je povzročilo obsežne poplave. Letalski oziroma ortofoto posnetki najbolj prizadetih območij na porečjih Mure, Drave in Save so objavljeni na novem portalu Poplave 2023, ki ga je vzpostavila Direkcija Republike Slovenije za vode. Prav tako je na portalu Atlas voda objavljen grafični prikaz omenjenih območij.

 • Skupaj s stroko do boljše poplavne varnosti

  Na Ministrstvu za naravne vire in prostor je potekalo prvo srečanje Sveta za vode pri ministru Urošu Brežanu. Minister Brežan je svet ustanovil z namenom povezovanja vodarske stroke in s ciljem iskanja strokovnih rešitev.

 • Minister Brežan na ogledu posledic ujm v Poljanski dolini  

  Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je danes v spremstvu sodelavcev z Direkcije Republike Slovenije za vode ogledal posledice poplav in zemeljskih plazov v občinah Žiri, Škofja Loka in Gorenja vas. Sestal se je z župani in se seznanil z razsežnostmi nedavnih katastrofalnih ujm.

 • Minister Brežan na ogledu posledic ujm v Pomurju

  Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je v spremstvu direktorice Direkcije Republike Slovenije za vode mag. Neže Kodre ogledal posledice ujm v občinah Ljutomer, Razkrižje in Črenšovci.

 • Video

  Vode v rekah počasi upadajo, razmere na terenu kritične

  Na izjavi za javnost so najnovejše stanje po Sloveniji ob poplavah podali meteorolog Blaž Šter in hidrolog Janez Polajnar, oba z Agencije Republike Slovenije za okolje, direktorica Direkcije za vode Republike Slovenije Neža Kodre in Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan.

 • Video

  Vreme se počasi umirja, stopnja opozorila znižana na rumeno

  Na izjavi za javnost so najnovejše stanje po Sloveniji ob poplavah podali meteorolog Brane Gregorčič in hidrolog Janez Polajnar, oba z Agencije Republike Slovenije za okolje, direktorica Direkcije Republike Slovenije za vode Neža Kodre in Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan.

 • Minister Uroš Brežan z ekipo na terenskem ogledu posledic neurij

  Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je v spremstvu mag. Neže Kodre in sodelavcev Ministrstva za naravne vire in prostor ter Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) ogledal posledice neurij v Črni na Koroškem, Slovenj Gradcu in Vojniku.

 • Minister Uroš Brežan na ogledu posledic hudourniških poplav v Cerknem

  Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je v spremstvu mag. Neže Kodre, direktorice Direkcije Republike Slovenije za vode, cerkljanskega župana Gašperja Uršiča, predsednika Državnega sveta Marka Lotriča ter direktorja Muzeja Idrije Miha Kosmača ogledal posledice včerajšnjih hudourniških poplav v Cerknem.

 • Predstavitev ugotovitev izredne revizije

  Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je skupaj z državnim sekretarjem mag. Matejem Skočirjem in direktorico Direkcije Republike Slovenije za vode mag. Nežo Kodre predstavil ugotovitve izrednega notranjega revizijskega pregleda v zvezi z naložbami v zmanjševanje poplavne ogroženosti v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

 • Z obrežno zarastjo nad invazivke

  Pod vodstvom Direkcije RS za vode v sklopu projekta LIFE-IP NATURA.SI poteka izvedba revitalizacijskih ukrepov na vodotokih na območju Štajerske. Eden izmed ukrepov naslavlja odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Namenjen je predvsem pridobitvi znanj in informacij o učinkovitosti različnih metod odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin na vodnih in priobalnih zemljiščih.

 • Izvedba sanacijskih del na Soči

  Direkcija Republike Slovenije za vode bo v začetku avgusta pričela s sanacijo desne brežine reke Soče, na lokaciji pod regionalno cesto Bovec – Trenta pri zaselku Podklanec ter leve brežine reke Soče nad vasjo Ladra. Dela bodo zaključena do konca oktobra 2023.

 • Mag. Neža Kodre imenovana za direktorico Direkcije Republike Slovenije za vode

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji imenovala mag. Nežo Kodre za direktorico Direkcije Republike Slovenije za vode. Imenovana je od 23. junija 2023 dalje za mandatno dobo petih let.

 • V Dobrovi ob sredah odprta vrata projektna pisarna Direkcije Republike Slovenije za vode

  V okviru pripravljalnih aktivnosti za izvedbo zadnje etape projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice potekajo parcelacije in odkupi zemljišč. V času med 21. junijem in 27. septembrom bo v prostorih Občine Dobrova – Polhov Gradec odprta projektna pisarna, kjer bodo predstavniki investitorja in projektanta na voljo za vprašanja lastnikov zemljišč, ki bodo predmet odkupa.