Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za naravne vire in prostor upravlja z naravo, vodo in prostorom. Spodbuja in usklajuje prizadevanja za trajnostni razvoj, ki ob zagotavljanju družbene blaginje temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov. Na ministrstvu stremimo h krepitvi ozaveščenosti prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije o skupni odgovornosti za ohranjanje naravnih virov in upravljanja s prostorom.

Vodstvo

Organizacijske enote ministrstva

Organi v sestavi

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje v upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo

  • Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje v upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo

    Seznami in evidence