Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljamo zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ter spodbujamo in usklajujemo prizadevanja za trajnostni razvoj, ki ob zagotavljanju družbene blaginje temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov. Prilagajanje na vedno bolj izrazite podnebne spremembe je eden ključnih izzivov današnjega časa, zato na ministrstvu stremimo h krepitvi ozaveščenosti prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije o skupni odgovornosti za stanje v okolju.

Vodstvo

Organizacijske enote ministrstva

Organi v sestavi

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje v upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo

  • Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje v upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo

    Seznami in evidence