Skoči do osrednje vsebine

Igor SIRC, rojen 7. decembra 1974, je leta 1998 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2007 je opravil pravniški državni izpit.

Na Upravi za jedrsko varnost se je zaposlil leta 1998. Med več kot 20-letnim službovanjem na URSJV je bil vpet v različna področja jedrske in sevalne varnosti. Sodeloval je v postopkih priprave zakonodaje s področja jedrske in sevalne varnosti ter harmonizacije domače zakonodaje z direktivami EU in mednarodnimi varnostnimi standardi na tem področju ter jih vodil. Sodeloval je v več pregledovalnih misijah (IRRS, IPPAS) pod okriljem Mednarodne agencije za atomsko energijo ter v različnih projektih tehnične pomoči Mednarodne agencije za atomsko energijo in Evropske unije tretjim državam (EuropeAid).

Med letoma 2017 in 2019 je na URSJV vodil Sektor za pripravljenost na izredne dogodke. V okviru vodenja tega sektorja je uspešno sodeloval z različnimi organizacijami doma in v tujini ter sooblikoval nadgradnjo sistema zaščite in reševanja za primer jedrske ali radiološke nesreče. Bil je predavatelj na nekaterih tečajih Mednarodne agencije za atomsko energijo in Agencije za atomsko energijo pri OECD ter na usposabljanjih strokovne skupine za obvladovanje izrednih dogodkov na URSJV.

Kot član vodstva je sodeloval pri ustvarjanju vizije, poslanstva in vrednot URSJV ter za njimi trdno stoji. Skupaj s sodelavci si prizadeva, da URSJV svoje poslanstvo pri zagotavljanju najvišje ravni jedrske in sevalne varnosti opravlja odgovorno in je tako lahko zgled podobnim upravnim organom doma in v tujini. Svoj petletni mandat vodenja URSJV je začel 1. maja 2019.