Skoči do osrednje vsebine

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Na upravi opravljamo strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področjih sevalne in jedrske varnosti, izvajanja sevalne dejavnosti in dejavnosti uporabe virov ionizirajočih sevanj (razen v zdravstvu ali veterinarstvu), varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, neširjenja jedrskega orožja ter varovanja jedrskega blaga.

Na navedenih področjih opravljamo naloge inšpekcijskega nadzora, ob radioloških ali jedrskih izrednih dogodkih pa sodelujemo s Štabom Civilne zaščite Republike Slovenije pri določanju zaščitnih ukrepov za prebivalstvo in obveščanju. Izpolnjujemo tudi mednarodne obveznosti in opravljamo naloge mednarodne izmenjave podatkov.

Na upravi imamo vzpostavljen sistem vodenja, ki omogoča nemoteno in učinkovito delovanje organizacije ter združuje vse zahteve glede varnosti, zdravja, okolja, fizičnega varovanja, kakovosti in gospodarnosti.

Vodstvo

Organizacijske enote uprave