Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za jedrsko varnost nadziramo in spremljamo varnost jedrskih objektov v Sloveniji, izdajamo dovoljenja jedrskim objektom v Sloveniji ter pregledujemo in odobravamo varnostne analize in ocene.

Izvajamo analize obratovalnih dogodkov in obratovalnih izkušenj jedrskih objektov, pripravljamo poročila o stanju jedrske varnosti v Sloveniji, ocene in analize stanja ter strokovne podlage za izdajo predpisov in navodil na področju jedrske varnosti.

Preverjamo strokovno usposobljenost operaterjev jedrskega objekta, delo s programskimi orodji za analizo jedrske varnosti in mednarodne dejavnosti na projektih harmonizacije sistema zagotavljanja jedrske varnosti.

Področja dela sektorja

  • Jedrski in sevalni objekti

    V Sloveniji imamo tri jedrske objekte, en sevalni objekt, dva manj pomembna sevalna objekta in en objekt državne infrastrukture.

Oddelka sektorja