GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za jedrsko varnost nadziramo in spremljamo varnost jedrskih objektov v Sloveniji, izdajamo dovoljenja jedrskim objektom v Sloveniji ter pregledujemo in odobravamo varnostne analize in ocene.

Izvajamo analize obratovalnih dogodkov in obratovalnih izkušenj jedrskih objektov, pripravljamo poročila o stanju jedrske varnosti v Sloveniji, ocene in analize stanja ter strokovne podlage za izdajo predpisov in navodil na področju jedrske varnosti.

Preverjamo strokovno usposobljenost operaterjev jedrskega objekta, delo s programskimi orodji za analizo jedrske varnosti in mednarodne dejavnosti na projektih harmonizacije sistema zagotavljanja jedrske varnosti.

Oddelki sektorja