Skoči do osrednje vsebine

 • Začela se je izvajati tretja faza tretjega občasnega varnostnega pregleda (angleško Periodic Safety Review - PSR) Nuklearne elektrarne Krško (NEK), kar pomeni izvedbo načrta sprememb in izboljšav v obdobju pet let po odobritvi poročila. Za transparentno obveščanje javnost je bil izdelan povzetek poročila o PSR3 v slovenskem jeziku.

 • Izšla je nova številka jedrskih novic za tujino - angleško News from Nuclear Slovenia.

 • Na Upravi za jedrsko varnost (URSJV) se je zaključila mednarodna vaja INEX-6, ki jo je pripravila Agencija za jedrsko energijo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development Nuclear Energy Agency - OECD NEA).

Novice

 • Strokovno srečanje o pripravljenosti na razvoj in uporabo jedrske energije v Sloveniji

  Uprava za jedrsko varnost je 13. februarja 2024 na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo Instituta Jožef Stefan organizirala strokovno srečanje Pripravljenost na razvoj in uporabo jedrske energije v Sloveniji.

 • Povabilo k prijavi predlogov za projekte v programu Mednarodne agencije za atomsko energijo

  Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) v programu tehničnega sodelovanja in pomoči (angleško Technical Cooperation Programme – TCP) omogoča državam članicam pomoč pri izvajanju ključnih razvojnih prednostnih nalog na področjih, kot so zdravje in prehrana, hrana in kmetijstvo, voda in okolje, industrijske uporabe ter razvoj in upravljanje jedrskih tehnologij in tehnik.

 • Slovenija sodeluje z Združenimi državami Amerike v okviru projekta Phoenix

  Veleposlanica Združenih držav Amerike (ZDA) v Sloveniji Jamie Lindler Harpootlian je državni sekretarki na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tini Seršen danes predala pismo, s katerim so ZDA Sloveniji podelile svetovalno-tehnične storitve, ki jih financirajo v okviru projekta Phoenix – programa za prehod s premoga v male modularne jedrske reaktorje (SMR).

Nevarni izdelki

Naziv proizvoda Datum Priporočila uporabniku

10. 01. 2024

Potrošnikom svetujemo, da TIENS odeje za boljše počutje ne kupujejo, v primeru, da so jo že kupili, naj jo zavržejo ali vrnejo prodajalcu. Priporočeno je odlaganje med komunalne odpadke v zatesnjeni embalaži.

10. 01. 2024

Potrošnikom svetujemo, da TIENS nad posteljnega vložka ne kupujejo, v primeru, da so ga že kupili, naj ga zavržejo ali vrnejo prodajalcu. Priporočeno je odlaganje med komunalne odpadke v zatesnjeni embalaži.

10. 01. 2024

Potrošnikom svetujemo, da TIENS vzglavnika ne kupujejo, v primeru, da so ga že kupili, naj ga zavržejo ali vrnejo prodajalcu. Priporočeno je odlaganje med komunalne odpadke v zatesnjeni embalaži.