Skoči do osrednje vsebine

 • Vlada se je na svoji 39. redni seji seznanila s Poročilom Mednarodne agencije za atomsko energijo (angleško International Atomic Energy Agency – IAEA) o delu pregledovalne misije (angleško Integrated Regulatory Review Service – IRRS) v zvezi s celovitim pregledom upravne infrastrukture v Sloveniji na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji

 • Na Upravi za jedrsko varnost smo v sodelovanju z Upravo za varstvo pred sevanji in Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja Ministrstva za naravne vire in prostor, pripravili osnutek sprememb Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona.

 • Na Upravi za jedrsko varnost smo v sodelovanju z Upravo za varstvo pred sevanji pripravili osnutek Resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033.

Novice

 • Resolucija o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

  Danes je bila v Državnem zboru sprejeta predlagana Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032, ki jo je predlagalo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

 • Srečanje z nevladnimi organizacijami

  Srečanje Uprave za jedrsko varnost in nevladnih organizacij je potekalo 27. januarja na sedežu Uprave. Udeležili sta se ga dve nevladni organizaciji, in sicer trije predstavniki Zveze ekoloških gibanj Slovenije - ZEG (Karel Lipič, dr. Leo Šešerko in Matjaž Valenčič) ter dva predstavnika društva Focus (Barbara Kvac in Matjaž Grmek).

 • Uprava za jedrsko varnost zaposli dva nova sodelavca

  Uprava za jedrsko varnost išče dva nova sodelavca, svetovalca-pripravnika v Sektorju za jedrsko varnost in višjega svetovalca v Službi za splošne zadeve.