Skoči do osrednje vsebine

 • Izšla je nova številka jedrskih novic za tujino - News from Nuclear Slovenia.

 • Misija Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) je končala neodvisen strokovni pregled zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti v Republiki Sloveniji ter dejavnosti Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) in Uprave RS za varstvo pred sevanji (URSVS). V četrtek, 14. aprila 2022, je potekal zaključni sestanek, kjer so bile predstavljene glavne ugotovitve iz osnutka poročila. Lektorsko in redakcijsko prečiščeno končno poročilo bo MAAE dostavila naknadno.

 • Misija Mednarodne agencije za atomsko energijo je danes, 4. 4. 2022, začela neodvisen strokovni pregled zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti v Republiki Sloveniji ter dejavnosti Uprave za jedrsko varnost (URSJV) in Uprave za varstvo pred sevanji (URSVS). Med pregledom, ki se bo zaključil v četrtek, 14. 4. 2022, bo misija preverjala skladnost delovanja URSJV in URSVS s standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo.

Aktualno

 • Javna razprava tehnične smernice zaščita pred radonom

  Na Upravi za jedrsko varnost smo v sodelovanju z Upravo za varstvo pred sevanji in Zavodom za gradbeništvo Slovenije pripravili osnutek tehnične smernice zaščita pred radonom.

 • Potres na Japonskem dne 16. 3. 2022

  Uprava za jedrsko varnost je včeraj, 16. 3. 2022 ob 16:15 po našem času preko sistema nujnega obveščanja ob izrednih dogodkih Mednarodne agencije za atomsko energijo prejela obvestilo, da je prišlo do močnega potresa na Japonskem. Potres ni pustil posledic na jedrskih objektih z vplivom na jedrsko varnost.

 • Začasni ukrepi za urejanje upravnih zadev odpravljeni

  Vlada je odpravila ukrepe za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah, kot so bili uveljavljeni zaradi COVID-19.

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav