Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Izšla je nova številka Sevalnih novic

  Izšla je 57. številka Sevalnih novic.

 • Slovenija izpolnjuje obveznosti po Skupni konvenciji

  Na sedmem pregledovalnem sestanku po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki poteka od 27. junija do 8. julija 2022 na Dunaju, je v četrtek, 30. junija, slovenska delegacija podrobno predstavila stanje na tem področju v naši državi. Po predstavitvi poročila so člani slovenske delegacije odgovarjali na podrobna vprašanja delegatov drugih pogodbenic.

 • Drugi obisk ameriške delegacije na Upravi za jedrsko varnost

  Upravo za jedrsko varnost (URSJV) je obiskala tričlanska ameriška delegacija, ki jo je vodil Justin Friedman, višji svetovalec iz zunanjega ministrstva ZDA.

 • Mednarodna misija ARTEMIS v Sloveniji

  Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je od 22. do 30. maja 2022 gostila mednarodno pregledovalno misijo ARTEMIS (angleško Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation), ki jo je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE).

 • Podpis sporazuma o sodelovanju med Upravo za jedrsko varnost in poljskim upravnim organom

  Med dvodnevnim obiskom predstavnikov Državne agencije Republike Poljske za jedrsko energijo (poljsko Państwowa Agencja Atomistyki – PAA) v Sloveniji, ki ga je gostila Uprava za jedrsko varnost (URSJV), je bil podpisan sporazum o sodelovanju in izmenjavi informacij med obema upravnima organoma.

 • KiVA2022 - mednarodna vaja kibernetske varnosti v jedrskih objektih

  Med 17. in 19. majem 2022 je na Upravi za jedrsko varnost potekala mednarodna vaja kibernetske varnosti v jedrskih objektih - KiVA2022, ki predstavlja presek med jedrsko varnostjo, varovanjem, pripravljenostjo na izredne dogodke in kibernetsko varnostjo.

 • Slovenski strokovnjak sodeloval pri pilotnem projektu varstva pacientov pred ionizirajočimi sevanji

  Mednarodna agencija za atomsko energijo je v Estoniji izpeljala pilotni projekt za izboljšanje stanja na področju varstva pacientov pri diagnostičnih in terapevtskih radioloških posegih.

 • Jedrske novice za tujino – april 2022

  Izšla je nova številka jedrskih novic za tujino - News from Nuclear Slovenia.

 • Misija IRRS zaključila pregled upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti v Sloveniji

  Misija Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) je končala neodvisen strokovni pregled zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti v Republiki Sloveniji ter dejavnosti Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) in Uprave RS za varstvo pred sevanji (URSVS). V četrtek, 14. aprila 2022, je potekal zaključni sestanek, kjer so bile predstavljene glavne ugotovitve iz osnutka poročila. Lektorsko in redakcijsko prečiščeno končno poročilo bo MAAE dostavila naknadno.

 • Neodvisen strokovni pregled zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti

  Misija Mednarodne agencije za atomsko energijo je danes, 4. 4. 2022, začela neodvisen strokovni pregled zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti v Republiki Sloveniji ter dejavnosti Uprave za jedrsko varnost (URSJV) in Uprave za varstvo pred sevanji (URSVS). Med pregledom, ki se bo zaključil v četrtek, 14. 4. 2022, bo misija preverjala skladnost delovanja URSJV in URSVS s standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo.

 • Javna razprava tehnične smernice zaščita pred radonom

  Na Upravi za jedrsko varnost smo v sodelovanju z Upravo za varstvo pred sevanji in Zavodom za gradbeništvo Slovenije pripravili osnutek tehnične smernice zaščita pred radonom.

 • Potres na Japonskem dne 16. 3. 2022

  Uprava za jedrsko varnost je včeraj, 16. 3. 2022 ob 16:15 po našem času preko sistema nujnega obveščanja ob izrednih dogodkih Mednarodne agencije za atomsko energijo prejela obvestilo, da je prišlo do močnega potresa na Japonskem. Potres ni pustil posledic na jedrskih objektih z vplivom na jedrsko varnost.

 • Začasni ukrepi za urejanje upravnih zadev odpravljeni

  Vlada je odpravila ukrepe za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah, kot so bili uveljavljeni zaradi COVID-19.

 • Tretji izredni sestanek skupine ENSREG o jedrski varnosti v Ukrajini

  V sredo 10. marca 2022 je bilo zaradi izgube vsega zunanjega napajanja na območju jedrskih objektov v Černobilu, ki se je zgodilo 9. marca 2022, tretje izredno zasedanje skupine evropskih organov za jedrsko varnost (angleško European Nuclear Safety Regulators Group – ENSREG).

 • Izguba električnega napajanja za jedrske objekte v Černobilu

  V sredo 9. 3. 2022 smo bili preko sistema nujnega obveščanja ob izrednih dogodkih Mednarodne agencije za atomsko energijo obveščeni, da je izpadel 750 kV daljnovod Kijev - Černobil, ki je v trenutnih vojnih razmerah v Ukrajini bil edini zunanji vir električnega napajanja za jedrske objekte v Černobilu.

 • Evropski upravni organi so podali izjavo o možnih posledicah jedrske nesreče zaradi vojne v Ukrajini

  Združenje zahodno-evropskih jedrskih regulatorjev (angleško Western European Nuclear Regulators' Association - WENRA) in Združenje predstojnikov upravnih organov s področja varstva pred sevanji (angleško Association of the Heads of European Radiological Protection Competent Authorities - HERCA) so podali izjavo za javnost, v kateri so ocenili razmere zaradi vojne v Ukrajini.

 • Drugi izredni sestanek skupine ENSREG o jedrski varnosti v Ukrajini

  V nedeljo, 6. marca 2022 je bilo po dramatičnih dogodkih v jedrski elektrarni Zaporožje v Ukrajini v preteklem tednu drugo virtualno izredno zasedanje skupine evropskih organov za jedrsko varnost (angleško European Nuclear Safety Regulators Group – ENSREG).

 • Sodelovanje v projektih tehnične pomoči Mednarodne agencije za atomsko energijo

  Objavljamo povabilo k prijavi predlogov za državne projekte v okviru Programa tehničnega sodelovanja Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE).

 • Vprašanja in odgovori Uprave za jedrsko varnost glede stanja jedrske varnosti v Ukrajini

  Uprava za jedrsko varnost na državnem portalu GOV.SI objavlja odgovore na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z dogajanjem v Ukrajini.

 • Povzetek trenutnega stanja prizadetih jedrskih objektov v Ukrajini

  Kot smo že poročali, je ponoči 4. 3. 2022 izbruhnil požar v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje kot posledica obstreljevanja ruskih vojaških enot. Situacija v elektrarni je sedaj pod nadzorom. Požar je pogašen, po prejetih uradnih informacijah s strani ukrajinskega upravnega organa (dne 04. 03. 2022 ob 08:17 po slovenskem času) sistemi, ki zagotavljajo jedrsko varnost elektrarne, delujejo. V okolju ni bilo zaznano povišanje ravni sevanja.