Skoči do osrednje vsebine

INES dogodki

Mednarodna lestvica jedrskih in radioloških dogodkov INES (International Nuclear and Radiological Event Scale) se v svetu uporablja kot orodje za skladno obveščanje javnosti o varnostnem pomenu jedrskih in radioloških dogodkov.

Razvrščanje dogodkov na lestvici

INES se uporablja za vse dogodke, povezane s prevozom, hrambo in uporabo radioaktivnih snovi in virov sevanja, ne glede na to, ali se dogodek zgodi v območju objekta ali drugje. Pokriva širok nabor dejavnosti, vključno z industrijsko uporabo kot je radiografija, uporabo virov sevanja v bolnišnicah, dejavnostmi v jedrskih objektih in prevozom radioaktivnih snovi.

Lestvica je namenjena samo uporabi v civilni (ne-vojaški) sferi in se nanaša le na varnostne vidike dogodka. Lestvica INES ni namenjena za ocenjevanje dogodkov, povezanih z varovanjem ali zlonamernimi dejanji, ki bi namenoma povzročila obsevanje ljudi.

Dogodki so razvrščeni na lestvici v sedem stopenj: stopnje od 1 do 3 imenujemo »nezgode«, stopnje od 4 do 7 pa »nesreče«. Resnost dogodka je na vsaki naslednji stopnji lestvice približno desetkrat večja. Dogodke, nepomembne za varnost, imenujemo odstopanja in so razvrščeni pod samo lestvico oziroma na stopnjo 0.

INES razvršča jedrske in radiološke nesreče oziroma nezgode in druge dogodke s kriteriji za tri področja:

  • obsevanje prebivalcev in radioaktivni izpusti v okolje,
  • povišano sevanje in radioaktivna kontaminacija v objektu in
  • degradacija globinske obrambe.

Poročila o mednarodnih dogodkih

Poročila o mednarodnih dogodkih, ki so ocenjeni po INES lestvici, so objavljena na spletni strani NEWS, ki jo vzdržujeta IAEA in OECD/NEA. Javnost ima odprt dostop (brez gesla) v vsa poročila za obdobje zadnjih 6 mesecev. Mednarodno obveščanje o dogodkih se izvaja za dogodke stopnje 2 ali več, ter za ostale dogodke, ki so vzbudili zanimanje mednarodne javnosti.

Letni pregled vseh mednarodnih INES dogodkov v posameznem letu je objavljen v letnem poročilu URSJV kot pregled sevalne in jedrske varnosti v svetu.

Primeri dogodkov v Sloveniji

7. 10. 2019, Krško, Nuklearna elektrarna Krško, Kršitev obratovalnih pogojev in omejitev med menjavo goriva, stopnja 1 po INES lestvici

31. 10. 2013, Šoštanj, Q Techna d.o.o., Obsevani delavci pri izvajanju industrijske radiografijestopnja 2 po INES lestvici

8. 10. 2013, Krško, Nuklearna elektrarna Krško, Odkritje poškodovanih gorivnih palic med praznitvijo sredice in pregledi gorivnih elementov, stopnja 0 po INES lestvici

10. 9. 2012, Ljubljana, Pivovarna Union, d.d., Obsevanje vzdrževalca preko letne mejne dozestopnja 1 po INES lestvici

14. 8. 2012, Ptuj, Temat, d.o.o, Laboratorij za rentgensko radiografijo, Obsevanje kandidata za kontrolorja preko dozne ogradestopnja 1 po INES lestvici

17. 10. 2010, Brinje, Institut Jožef Stefan, Požar v vroči celici raziskovalnega reaktorja TRIGA, stopnja 1 po INES lestvici

Navedeni so značilni primeri dogodkov ocenjenih po INES lestvici. Opis vseh poročil o dogodkih v Sloveniji v posameznem letu pa je objavljen v letnih poročilih URSJV.