Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Radioaktivnost v okolju

  Radioaktivnost, nadzor radioaktivnosti v okolju, pregled meritev radioaktivnosti v okolju, letna poročila ter raziskovalne študije na temo radioaktivnosti v okolju

 • Izpostavljenost sevanjem v industriji, raziskavah in pri izobraževanju

  Izvajanje sevalne dejavnosti, način vodenja evidenc in poročanje, prenehanje uporabe virov sevanja, Ionizacijski javljalniki požara, radioaktivni odpadki, zmanjšanje izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov, preteklih dejavnosti in izrednega dogodka

 • Jedrski in sevalni objekti

  V Sloveniji imamo tri jedrske objekte, en sevalni objekt, dva manj pomembna sevalna objekta in en objekt državne infrastrukture.

 • Jedrske in radiološke nesreče

  Jedrske ali radiološke nesreče se lahko zgodijo v jedrskih in sevalnih objektih, pri uporabi virov ionizirajočega sevanja, pri prevozih radioaktivnih snovi, zaradi najdenih virov v odpadnih kovinah in drugje, zaradi terorističnih dejanj ali pa zaradi padca satelita z radioaktivno snovjo.

 • Neširjenje jedrskega orožja in jedrsko varovanje

  Dolgoletni pristopi, ukrepi in politike proti širjenju jedrskega orožja se z mednarodnimi sporazumi in pobudami pretočijo v slovenski nacionalni sistem, pri čemer morajo vsi subjekti, ki posedujejo jedrske snovi (in jedrsko blago), voditi ustrezne evidence in dovoliti pregled predstavnikom mednarodnih organizacij. Področje jedrskega varovanja je po drugi strani precej mlajše in se neprenehoma nadgrajuje. Ob fizičnem varovanju jedrskih objektov in jedrskih snovi, vključno s prevozom, vključuje obširen niz drugih ukrepov, od preprečevanja do zaznavanja in ukrepanja ob kraji, sabotaži ali drugih zlonamernih dejanjih, tudi z radioaktivnimi snovmi, pa tudi kibernetsko varnost.