Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Radioaktivnost v okolju je naravnega in umetnega izvora. Naravna radioaktivnost je precej enakomerno porazdeljena tako na kopnem kot tudi v vodi in zraku. Umetna radioaktivnost, ki so jo povzročili jedrski poskusi in jedrske nesreče, pa je porazdeljena precej neenakomerno. Pri tem je bolj obremenjena severna Zemljina polobla.

Takojšnje obveščanje

Ob jedrski nesreči ali nesreči z virom sevanja, kjer bi se sprostila v okolje velika količina radioaktivnih snovi in bi imela velike radiološke posledice, je potrebno zagotoviti takojšnje podatke o nivojih sevanja in o radioaktivnosti v okolju. V ta namen je bil po černobilski nesreči tudi v Sloveniji kmalu vzpostavljen avtomatski merilni sistem.

Nadzor

Namen nadzora radioaktivnosti v okolju je spremljanje ravni splošne radioaktivne kontaminacije in naravne radioaktivnosti v okolju, sledenje trendom koncentracij radionuklidov ter pravočasno opozarjanje na morebitno nenadno povečanje sevanja na ozemlju Republike Slovenije.

Merilni sistem

Mrežo sestavljajo avtomatski merilniki hitrosti doze (teh je največ, 72), trije merilniki radioaktivnosti zraka in dva merilnika radioaktivnega useda (talne depozicije).

Merilna mesta za spremljanje ravni zunanjega sevanja so razporejena precej enakomerno po ozemlju Slovenije. Mreža je redkejša na manj poseljenih območjih. Mreža merilnikov je razmeroma gosta, saj pride povprečno en merilnik na 300 km2.

Iskalnik