Skoči do osrednje vsebine

Jedrske in radiološke nesreče so izredni dogodki, ki neposredno ogrožajo prebivalce in okolje ter zahtevajo zaščitne ukrepe. Vsak izredni dogodek v splošnem še ne pomeni nastanka nesreče. Lahko gre le za zmanjšanje jedrske ali sevalne varnosti, ki pa ravno tako zahteva ustrezen odziv pristojnih.

Zagotavljanje podatkov v primeru izrednega dogodka

Vzpostavljena nacionalna mreža za nadzor radioaktivnosti omogoča v primeru kakršnegakoli izrednega dogodka takojšnji odvzem in analizo vzorcev za ugotavljanje stopnje radioaktivne kontaminacije. Mreža zagotavlja pogostejše vzorčenje in meritve vzorcev, saj je vsa potrebna oprema že postavljena na terenu (zračne črpalke, lovilniki padavin, zbiralnice mleka), določena pa so že tudi merska mesta. Pooblaščeni izvajalci, ki opravljajo meritve, imajo dodatne laboratorijske merske kapacitete za intenzivnejše spremljanje radioaktivnosti. V primeru radioaktivnih izpustov se, zaradi izrednega dogodka v objektu, preverja radioaktivna kontaminacija v okolici objekta. To nalogo opravijo mobilne enote, denimo Institut "Jožef Stefan" ali Zavod za varstvo pri delu, ki lahko izmerijo stopnjo sevanja in kontaminacijo na terenu in rezultate tudi od tam sporočajo.

Izredni dogodek v Sloveniji

Ob pojavu dogodka v Sloveniji, se intenzivira vzorčevanje in merjenje v okviru nacionalne mreže in znotraj obratovalnega monitoringa v okolici prizadetega objekta. Podatki se brez zakasnitve posredujejo Upravi za jedrsko varnost.

Izredni dogodek v tujini

Spremljajo se odzivi mreže za zgodnje obveščanje (zunanje sevanje, radioaktivnost zraka) s posebnim ozirom na širjenje radioaktivnega oblaka, v primeru nesreče večjih razsežnosti preide nacionalna mreža na večjo pogostost vzorčenja in merjenja. Podatki se posredujejo dnevno na Upravi za jedrsko varnost.

Brošuri Uprave za jedrsko varnost

  • Prenosne poti radioaktivnega sevanja

    Pomembnejše informacije za javnost o radioaktivnem sevanju, ravnanju in dostopu do dodatnih informacij v primeru izrednega dogodka.
    Brošure, publikacije
  • Postopanje v kontaminiranem območju

    Ključni koraki za zmanjšanje vpliva sevanja na naše telo v kontaminiranem območju in priporočljiva varnostna razdalja.
    Brošure, publikacije