GOV.SI

Jedrske in radiološke nesreče

Jedrske ali radiološke nesreče se lahko zgodijo v jedrskih in sevalnih objektih, pri uporabi virov radioaktivnega sevanja, pri prevozih radioaktivnih snovi, zaradi najdenih virov v odpadnih kovinah in drugje, zaradi terorističnih dejanj ali pa zaradi padca satelita z radioaktivno snovjo.

Značilno za jedrske in radiološke nesreče je, da se ne dogajajo pogosto, nasprotno, verjetnost za nastanek tovrstne nesreče je zelo majhna, podrobneje so te verjetnosti opredeljene v Oceni ogroženosti in v Oceni tveganja. Na drugi strani pa so posledice takšne nesreče zelo različne, v primeru težke nesreče v jedrski elektrarni so lahko tudi zelo obsežne z dolgotrajnimi posledicami.

Prav zaradi teh značilnosti tovrstnih nesreč je dobra pripravljenost in vnaprejšnje načrtovanje zaščitnih ukrepov za primere izrednih dogodkov ključna.

Ne glede na vrsto nesreče, če do nje vendarle pride, se je v prvi vrsti  potrebno najbolje zaščititi pred neželenimi posledicami ionizirajočega sevanja. V ta namen URSJV sodeluje pri načrtovanju ukrepanja na državni ravni, analizira izredne dogodke in podpira delo Štaba in poveljnika Civilne zaščite RS kot svetovalno telo. V okviru tega svojega poslanstva na področju pripravljenosti na izredne dogodke smo pripravili tudi navodila za prebivalce »O sevanju v primeru nesreče« in za prve posredovalce »Prvi posredovalci«, kako ukrepati v primeru morebitne nesreče. Več dokumentov glede ukrepanja ob jedrski ali radiološki nesreči najdete na spodnjih povezavah.