Skoči do osrednje vsebine

Jedrske ali radiološke nesreče se lahko zgodijo v jedrskih in sevalnih objektih, pri uporabi virov ionizirajočega sevanja, pri prevozih radioaktivnih snovi, zaradi najdenih virov v odpadnih kovinah in drugje, zaradi terorističnih dejanj ali pa zaradi padca satelita z radioaktivno snovjo.

Jedrske in radiološke nesreče se ne dogajajo pogosto. Nasprotno, verjetnost za nastanek tovrstne nesreče je zelo majhna, podrobneje so te verjetnosti opredeljene v Oceni ogroženosti in v Oceni tveganja. Posledice takšne nesreče so lahko zelo različne, v primeru težke nesreče v jedrski elektrarni so lahko tudi zelo obsežne z dolgotrajnimi posledicami.

Prav zaradi značilnosti tovrstnih nesreč je dobra pripravljenost in vnaprejšnje načrtovanje zaščitnih ukrepov za primere izrednih dogodkov ključna.

Zaščita

Ne glede na vrsto nesreče, če do nje vendarle pride, je najpomembnejša najboljša zaščita pred neželenimi posledicami ionizirajočega sevanja. V ta namen Uprava za jedrsko varnost sodeluje pri načrtovanju ukrepanja na državni ravni, analizira izredne dogodke in podpira delo Štaba in poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije kot svetovalno telo. V okviru svojega poslanstva na področju pripravljenosti na izredne dogodke smo pripravili navodila za prebivalce »O sevanju v primeru nesreče« in za prve posredovalce navodila »Prvi posredovalci«, kako ukrepati v primeru morebitne nesreče. Več dokumentov glede ukrepanja ob jedrski ali radiološki nesreči je na spodnjih povezavah.

Iskalnik