Skoči do osrednje vsebine

Aktualno stanje v ukrajinskih jedrskih objektih

Uprava za jedrsko varnost objavlja aktualno stanje v jedrskih objektih v Ukrajini. Podatki se obnavljajo sproti, glede na prejete uradne informacije.

Pomen kratic, ki so uporabljene v opisih stanja:
MAAE – Mednarodna agencija za atomsko energijo, angleško International Atomic Energy Agency
WENRA – Zveza zahodnoevropskih uprav za jedrsko varnost, angleško Western European Nuclear Regulators Association
IRMIS – Mednarodni informacijski sistem o monitoringu radioaktivnosti, angleško International Radiation Monitoring Information System
RANET – Sistem za odziv in pomoč, angleško Response and Assistance Network
ISAMZ – Misija MAAE za podporo in pomoč Zaporožju, angleško - IAEA Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya

Zadnja posodobitev: 26. 2. 2024