Skoči do osrednje vsebine

Evropski upravni organi so podali izjavo o možnih posledicah jedrske nesreče zaradi vojne v Ukrajini

Združenje zahodno-evropskih jedrskih regulatorjev (angleško Western European Nuclear Regulators' Association - WENRA) in Združenje predstojnikov upravnih organov s področja varstva pred sevanji (angleško Association of the Heads of European Radiological Protection Competent Authorities - HERCA) so podali izjavo za javnost, v kateri so ocenili razmere zaradi vojne v Ukrajini.

Poudarili so, da vojna znatno zmanjšuje varnost jedrskih objektov v Ukrajini zaradi uničene infrastrukture, poškodb jedrskih objektov in slabšanja delovnih pogojev osebja. V primeru nesreče v eni od Ukrajinskih jedrskih elektrarn bi bilo treba skladno s priporočili obeh združenj, ki so bila pripravljena leta 2014, zagotoviti ukrepe za zaščito prebivalcev v oddaljenosti približno 100 km od mesta nesreče. Tako bi imela jedrska nesreča lahko resne posledice na področju Ukrajine. Poudarjajo tudi, da bi bilo v primeru nesreče treba sproti spremljati vse parametre, ki vplivajo na odločitve glede izvedbe ukrepov, med katerimi so zelo pomembne vremenske razmere.

Obe združenji bosta svoj odziv na razmere usklajevali z Evropsko skupino regulatorjev za jedrsko varnost (angleško European Nuclear Safety Regulators Group - ENSREG) in Mednarodno agencijo za atomsko energijo (angleško International Atomic Energy Agency - IAEA) in obveščali člane.

Besedilo izjave v angleškem jeziku (PDF dokument, 110 KB)