Skoči do osrednje vsebine

Uprava za varstvo pred sevanji

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

  • Vse od začetka epidemije COVID-19 se na socialnih omrežjih pa tudi v nekaterih medijih pojavljajo napačne ali zavajajoče informacije. Ena od takih napačnih in zavajajočih trditev je obstoj povezave med novim koronavirusom in tehnologijo 5G. V zvezi s tem je Evropska unija na svojih spletnih straneh objavila izjavo.

  • Sprejet je bil Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ). Zakon določa prekinitve teka rokov v upravnih zadevah, kar pomeni, da vsi, ki jih je Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji pozvala k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, niso dolžni obveznosti izpolniti v roku, ki je zapisan v dokumentu. Prav tako velja, da se podaljša veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenj za uporabo vira sevanja, ki jim je v času epidemije pretekel rok veljavnosti.

  • Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) je sprejela nova priporočila o omejevanju izpostavljenosti neionizirajočim sevanjem.

Aktualno