Skoči do osrednje vsebine

Uprava za varstvo pred sevanji

 • Vse od začetka epidemije COVID-19 se na socialnih omrežjih pa tudi v nekaterih medijih pojavljajo napačne ali zavajajoče informacije. Ena od takih napačnih in zavajajočih trditev je obstoj povezave med novim koronavirusom in tehnologijo 5G. V zvezi s tem je Evropska unija na svojih spletnih straneh objavila izjavo.

 • Sprejet je bil Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ). Zakon določa prekinitve teka rokov v upravnih zadevah, kar pomeni, da vsi, ki jih je Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji pozvala k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, niso dolžni obveznosti izpolniti v roku, ki je zapisan v dokumentu. Prav tako velja, da se podaljša veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenj za uporabo vira sevanja, ki jim je v času epidemije pretekel rok veljavnosti.

 • Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) je sprejela nova priporočila o omejevanju izpostavljenosti neionizirajočim sevanjem.

Aktualno

 • OBVESTILO ZA STRANKE Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji: KORONA VIRUS (COVID-19)

  Zaradi razglašene epidemije in z namenom zagotovitve varnosti strank in zaposlenih v času od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 na Upravi Republike Slovenije za varstvo pred sevanji ne bo uradnih ur. V navedenem obdobju prav tako ne bo mogoče osebno oddati vlog v vložišču ali prevzeti oziroma vrniti merilnika radona.

 • Meritve radona v letu 2020

  Pričelo se je sistematično pregledovanje in izvajanja meritev radona za leto 2020. Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji že tretje leto zapored zagotavlja izvajanje meritev radona v zasebnih hišah in stanovanjih v tistih občinah, ki so na področjih z več radona ter v šolah in vrtcih po Sloveniji.

 • Pridružujemo se izjavi Onkološkega inštituta Ljubljana o povezavi med uporabo mobilnih telefonov in nastankom raka

  Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (organ v sestavi Ministrstva za zdravje - URSVS) se pridružuje izjavi Onkološkega inštituta Ljubljana o povezavi med uporabo mobilnih telefonov in nastankom raka, objavljeni 16. 12. 2019 na spletni strani Onkološkega inštituta Ljubljana, da novih primerov možganskih tumorjev -gliomov v naši populaciji ni mogoče pripisati sevanju mobilnih telefonov.

Iskalnik