Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Upravi za varstvo pred sevanji opravljamo strokovne, upravne, razvojne in nadzorne naloge nad izvajanjem sevalnih dejavnosti ter uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu, veterinarstvu in pri varovanju zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj.

Presojamo ustreznost in pooblaščamo izvajalce, ki izvajajo strokovne naloge na področju ionizirajočih sevanj. Zagotavljamo sistematično pregledovanje in izvajanje meritev radona ter izvajanje monitoringa radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode.

Prav tako ozaveščamo ljudi o omejevanju, zmanjševanju in preprečevanju zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj. Zato neprestano spremljamo nova znanstvena dognanja in v sodelujemo v delovni skupini Evropske unije.

Varstvo pred sevanji v industriji in ostalih dejavnostih je v pristojnosti Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost

Vodstvo

Organizacijska enota uprave