Skoči do osrednje vsebine

Letna poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Skupaj z Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost vsako leto pripravimo Letno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji. Namen poročila je celovito predstaviti stanje varstva pred sevanji in jedrske varnosti ter novosti in izzive na tem področju. Poročilo je namenjeno zainteresirani javnosti in ga sprejme Državni zbor. Od leta 2002 pripravimo tudi Razširjeno letno poročilo, ki vsebuje več podatkov in je namenjeno širši strokovni javnosti.

Letna poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji od leta 1985