Skoči do osrednje vsebine

Študija o osebni izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem

Ministrstvo za zdravje, Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji in Projekt Forum EMS sta sofinancirala študijo, ki jo je izvedel Institut za neionizirna sevanja.

Namen študije o osebni izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (pdf 1.514 KB) je bil oceniti, kakšne so izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (VF EMS) s poudarkom na prispevku nove tehnologije 5G. Izvedene so bile meritve osebne izpostavljenosti 10 prostovoljcev v Sloveniji zaradi delovanja različnih virov VF EMS.

K sodelovanju je bilo povabljenih 10 prostovoljcev, ki so najmanj 24 ur nosili osebni ekspozimeter, ki je neprestano v pet sekundnih intervalih beležil vrednosti VF EMS in jih sproti shranjeval. Po zaključku študije so bili zbrani podatki obdelani ter določene povprečne vrednosti za vsakega posameznika. Izmerjene vrednosti elektromagnetnega polja so primerjali z mejnimi vrednostmi, ki jih določa slovenska zakonodaja.

Izsledki študije kažejo, da so osebne izpostavljenosti VF EMS nizke in v povprečju dosegajo malo več kot en odstotek dovoljenih mejnih vrednosti, ki jih slovenska zakonodaja določa za bivalno okolje. Največ k povprečni izpostavljenosti prispevajo radijski in televizijski oddajniki, sledi tehnologija 2G, nato naprave doma in za tem tehnologija 4G. Tehnologija 5G je z dve odstotnim prispevkom šele na petem mestu.