Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Teme

 • Izpostavljenost sevanjem v zdravstvene namene

  Pacienti so lahko namenoma izpostavljeni ionizirajočim sevanjem med diagnostičnimi postopki ali zaradi zdravljenja. V takih primerih govorimo o izpostavljenosti v zdravstvene namene. Ker posamezni pacienti pri tem prejmejo znatne doze, visoka pa je tudi skupna izpostavljenost, se področju izpostavljenosti v zdravstvene namene na mednarodni ravni namenja čedalje več pozornosti.

 • Poklicna izpostavljenost sevanju

  Pri izvajanju sevalnih dejavnosti so delavci, ki to dejavnost izvajajo, lahko izpostavljeni ionizirajočim sevanjem. Za zagotavljanje varnosti in zdravja teh delavcev je treba izvajati ukrepe varstva pred sevanji. Izvajalec sevalne dejavnosti mora ukrepe opisati v oceni varstva pred sevanji, ki jo izdela v sodelovanju s pooblaščenim izvedencem varstva pred sevanji. Izpostavljeni delavci morajo biti ustrezno usposobljeni, izpolnjevati posebne zdravstvene zahteve in biti vključeni v sistem osebne dozimetrije.

 • Pooblaščeni izvajalci strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj

  Na področju varstva pred sevanji deluje več vrst pooblaščenih izvedencev in ustanov, katerih usposobljenost priznavamo z izdajo ustreznega pooblastila.

 • Zmanjševanje izpostavljenosti radonu

  Radon je radioaktivni žlahtni plin naravnega izvora. Večinoma je glavni vir naravnega sevanja v bivalnem in delovnem okolju ter v povprečju prispeva več kot polovico efektivne doze, ki jo prejmemo od vseh naravnih virov ionizirajočih sevanj.