Skoči do osrednje vsebine

Izguba električnega napajanja za jedrske objekte v Černobilu

V sredo 9. 3. 2022 smo bili preko sistema nujnega obveščanja ob izrednih dogodkih Mednarodne agencije za atomsko energijo obveščeni, da je izpadel 750 kV daljnovod Kijev - Černobil, ki je v trenutnih vojnih razmerah v Ukrajini bil edini zunanji vir električnega napajanja za jedrske objekte v Černobilu.

Električno napajanje, ki je potrebno za zagotavljanje hlajenja bazena z izrabljenim gorivom, je sedaj zagotovljeno z dizel generatorji, ki imajo goriva za 48 ur obratovanja. Trenutno ni podatkov, zakaj je daljnovod izpadel in kdaj bi lahko ponovno začel obratovati. Poleg tega tudi ni podatkov, ali je možno dobaviti dodatno dizel gorivo za pogon dizel agregatov.

Glede na trenutno znane podatke ocenjujemo, da tudi ob dolgotrajnejši izgubi električnega napajanja ne bi prišlo do znatnih izpustov v okolje. Kot člani Združenja zahodno-evropskih jedrskih regulatorjev (angleško Western European Nuclear Regulators' Association - WENRA) sodelujemo pri pripravi podrobnejše strokovne ocene morebitnih posledic, ki bi lahko sledile popolni izgubi električnega napajanja.

Morebitna nesreča v bazenu z izrabljenim gorivom v Černobilu ne bi imela daljnosežnega vpliva, posebej pa ne bi bilo nevarnosti za Slovenijo.

Dogodek spremlja strokovna skupina Uprave za jedrsko varnost, ki bo javnost sproti obveščala o nadaljnjem dogajanju.

Aktualne informacije