Skoči do osrednje vsebine

Uprava za zaščito in reševanje

  • V Izobraževalnem centru Republike Slovenije za zaščito in reševanje se je končala enodnevna, teoretična vaja državnega pomena Jedrska nesreča 2022. Vaja je bila redna in načrtovana že za lansko leto, vendar je bila zaradi epidemioloških razmer prestavljena. Podobna vaja je bila izvedena že leta 2019.

  • Skladno z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije januarja letos, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu poteka enodnevna, napovedana, teoretična vaja državnega pomena Jedrska nesreča 2022.

  • Od 13. do 18. novembra 2022 na Bledu poteka tečaj za nesreče s posledicami na okolju (angleško Environment and Emergencies Training, EET), kjer se mednarodni strokovnjaki s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami usposabljajo za vlogo in položaj strokovnjaka v primeru okoljske nesreče, kjer je poudarek na poznavanju možnih vplivov na okolje ob naravnih in drugih nesrečah. Tovrstni strokovnjaki bi se lahko v okviru OZN ali EU aktivirali ob večji okoljski nesreči, ko bi prizadeta država zaprosila tudi za mednarodno pomoč.

Aktualno