Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Uprave za zaščito in reševanje

Teme

 • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

  Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, napotki prebivalcem ob nesrečah, varstvo pred požarom, varstvo pred utopitvami

 • Napotki prebivalcem ob nesrečah

  Republika Slovenija z zagotavljanjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, stremi k zmanjšanju števila nesreč in preprečitvi oziroma zmanjšanju števila žrtev in drugih posledic.

 • Klici v sili

  Številke za klice v sili so enotna evropska številka za klice v sili 112, številka policije 113, enotna evropska telefonska številka za prijavo pogrešanih otrok 116 000 in vse druge številke, ki so določene v nacionalnem načrtu oštevilčenja.

 • Sile za zaščito in reševanje

  Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive zmogljivosti države, lokalnih skupnosti, gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih ali drugih nesrečah.

Projekti

 • V letu 2021 je tema projekta požarna varnost v povezavi s potresom, ki poteka pod sloganom Po potresu lahko tudi zagori!

 • Kdor za požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi.

 • Med naravnimi nesrečami v Sloveniji poplave zaradi svoje silovitosti in pogostosti povzročajo največ materialne škode ter včasih zahtevajo tudi človeška življenja. Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav, med katerimi so zelo pomembni alarmiranje, obveščanje, informiranje in ozaveščanje prebivalcev za izvajanje osebne in vzajemne zaščite.

 • Slovenija je država s srednjo potresno nevarnostjo, pri čemer so učinki potresa lahko zelo veliki zaradi razmeroma plitvih žarišč potresa, precej visoke ranljivosti zaradi potresno neodpornih stavb in visoke stopnje ogroženosti, ki izhaja iz razmerja med mogočimi posledicami potresa in zmožnostjo države za odziv. Pas večje potresne nevarnosti z intenziteto VIII po Evropski potresni lestvici (EMS) poteka od severozahoda proti osrednjemu delu Slovenije in jugu ter jugovzhodu države. V tem območju, ki pokriva več kot polovico ozemlja in vključuje okrog 53 - odstotkov prebivalstva Slovenije, bi potres imel lahko velike posledice, zato je potrebna krepitev ukrepov preventive, pripravljenosti in odziva v primeru potresa.

 • Program usposabljanja v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite - Načrtovanje, priprava, izvedba in evalvacija osnovnih tečajev za module civilne zaščite (tečaji MBC) in tečajev za tehnične strokovnjake (tečaji TEC)

 • POTROG

  Zaključen

  Raziskovalni projekti "Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji".