Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Uprave za zaščito in reševanje

Teme

 • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

  Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, napotki prebivalcem ob nesrečah, varstvo pred požarom, varstvo pred utopitvami

 • Napotki prebivalcem ob nesrečah

  Republika Slovenija z zagotavljanjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, stremi k zmanjšanju števila nesreč in preprečitvi oziroma zmanjšanju števila žrtev in drugih posledic.

 • Klici v sili

  Številke za klice v sili so enotna evropska številka za klice v sili 112, številka policije 113, enotna evropska telefonska številka za prijavo pogrešanih otrok 116 000 in vse druge številke, ki so določene v nacionalnem načrtu oštevilčenja.

 • Sile za zaščito in reševanje

  Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive zmogljivosti države, lokalnih skupnosti, gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih ali drugih nesrečah.

Projekti