Skoči do osrednje vsebine

Razvoj in vzdrževanje zmogljivosti rescEU za začasno nastanitev

Slovenija bo v okviru projekta vzpostavila zmogljivost za začasno nastanitev 250 oseb, ki poleg prostorov za bivanje vključuje tudi sanitarni blok, večnamenske prostore in neživilske izdelke ter logistični in vodstveni blok, ki zagotavlja samozadostnost in operativnost zmogljivosti.

Ključne aktivnosti projekta bodo nabava materiala in opreme, skladiščenje in vzdrževanje materialnih sredstev, vzpostavitev enote oziroma sestava Civilne zaščite za postavitev in upravljanje zmogljivosti, izvedba usposabljanj in vaje ter morebitna napotitev zmogljivosti v prizadeto državo po odločitvi Evropske komisije.

Projekt vzpostavitve in vzdrževanje zmogljivosti za začasno nastanitev (angleško SI RescEU Shelter) je v celoti financiran iz sredstev Evropske unije. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 9 milijonov evrov, od tega pa bo Slovenija iz svojega proračuna zagotovila sredstva za pokritje davka na dodano vrednost.

Rok za izvedbo projektnih aktivnosti je najkasneje do sredine leta 2026.

Projekt predstavlja dodatni prispevek Slovenije k zmogljivostim rescEU na ravni Evropske unije. Zmogljivost, ki jo je leta 2021 v okviru rescEU Slovenija že vzpostavila je zaloga zaščitne opreme. S tem projektom bo Slovenija na podlagi oblikovanja sestava Civilne zaščite pridobila dodatne izkušnje za nadaljnji razvoj tega področja pri nas. Zmogljivost se namreč lahko uporabi tudi ob večji nesreči v Sloveniji, ko so izčrpanje vse druge možnosti in Slovenija zaprosi za mednarodno pomoč.

RescEU zmogljivosti so zmogljivosti Evropske komisije, ki prek Centra za usklajevanje nujnega odziva v Bruslju odloča o zaprosilih za mednarodno pomoč glede na potrebe v državi prosilki in glede na druge razpoložljive zmogljivosti. Država, ki gosti te zmogljivosti, se ob registraciji le-teh zaveže, da bo za obdobje, določeno v pogodbi, zmogljivosti imela vedno na razpolago in jih ob morebitni prošnji za pomoč nemudoma odpremila v prizadeto državo. To je najkasneje v 12 urah po odobritvi zaprosila za pomoč s strani Evropske unije.

Poleg Slovenije bodo zmogljivost rescEU za začasno nastanitev vzpostavile tudi Hrvaška, Poljska, Španija, Švedska in Turčija. Skupno bodo vse te države pripravile začasno nastanitev za 9.000 oseb.