Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami, da se zmanjša število nesreč, ter prepreči oziroma zmanjšanja število žrtev in drugih posledic. Ta celovit sistem organizirajo: država, občine in druge lokalne skupnosti. Obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi

Po vsej Sloveniji izvajamo zaščitne ukrepe za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Posebna državna enota Civilne zaščite odkriva, ugotavlja, odstranjuje, prevaža, skladišči in uničuje ta sredstva. V enoti so prostovoljci, posebej izurjeni pripadniki civilne zaščite, ki odstranjujejo ta sredstva, potem ko jih najdejo ljudje in to sporočijo na številko 112.

Sile za zaščito in reševanje

Prostovoljne, poklicne ali pa dolžnostne sile, vse delujejo v okviru razpoložljivih zmogljivosti države, lokalnih skupnosti, gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. So aktivirani posamezniki in delujejo v enotah ter drugih operativnih sestavih, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Mednje spadajo gasilci, reševalci, gorski reševalci, potapljači, jamarji, kinologi in številni drugi, ki pomagajo ob naravnih in drugih nesrečah.

Klici v sili

Številke za klic v sili so namenjene prebivalcem, ki potrebujejo nujno pomoč. Po klicu na eno od interventnih telefonskih številk so na kraj napotene ustrezne reševalne ali druge enote.

Opazovanje, obveščanje in alarmiranje

Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja je namenjen zgodnjemu odkrivanju in spremljanju nevarnosti, ki pretijo zaradi naravnih in drugih nesreč, obveščanju in alarmiranju ljudi ter izvajanju in vodenju zaščite, reševanja in pomoči. V sistemu delujejo regijski centri za obveščanje in državni Center za obveščanje Republike Slovenije, opazovalna omrežja, zbirke podatkov, sistem javnega alarmiranja, informacijski in komunikacijski sistem ter klic v sili 112.