Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Sevalne novice izdaja Uprava za jedrsko varnost. Namenjene so predvsem obveščanju izvajalcev sevalnih dejavnosti.

Št. 59/maj 2023 (docx, 484 KB in pdf, 321 KB)

 • Pravilna uporaba osebnih dozimetrov
 • Usposabljanje iz varstva pred sevanji

Št. 58/december 2022 (docx, 3.986 KB in pdf, 259 KB)

 • Varen prevoz radioaktivnih snovi
 • Zahteve za podjetja, ki izvajajo servisna in vzdrževalna dela na virih sevanja
 • Obvestilo strankam glede možnosti vročanja dokumentov v varni elektronski predal

Št. 57/julij 2022 (docx, 2.970 KB in pdf, 353 KB)

 • Prevozi, prevažanje in tranziti radioaktivnih snovi
 • Intervencije inšpekcije v letu 2021

Št. 56/februar 2022 (docx, 58 KB in pdf, 164 KB)

 • Nov Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
 • Sprejeta novela ZVISJV-1
 • Dogodki iz tujine
 • Pregledovanje virov sevanja

Št. 55/oktober 2021 (docx, 3.057 KB in pdf, 444 KB)

 • Usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga (vozniki in razred 7)
 • Intervencije inšpekcije v letu 2020

Št. 54/april 2021 (docx, 89 KB in pdf, 164 KB)

 • Spremembe in dopolnitve prilog sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
 • Ocena upravičenosti
 • Podatkovna baza Incident and Trafficking Database (ITDB)

Št. 53/december 2020 (docx, 1.64 MB in pdf, 441 KB)

 • Obravnava dogodka - Izvlek ročice iz Troxler sonde, v kateri so bili viri sevanja
 • Pravilno označevanje vozil s tablami (velikimi nalepkami) nevarnosti med prevozom radioaktivnih snovi

Št. 52/oktober 2020 (docx, 879 KB in pdf, 208 KB)

 • Intervencije inšpekcije v letu 2019
 • Delo URSJV v času epidemije korona virusa
 • Dogodki iz tujine, objavljeni v sistemu IAEA NEWS v letu 2019

Št. 51/november 2019 (docx, 186 KB in pdf, 222 KB)

 • Intervencije inšpekcije v letu 2018
 • Dogodki iz tujine, objavljeni v sistemu NEWS v letu 2018

Št. 50/junij 2019 (docx, 887 KB in pdf, 423 KB)

 • Novosti v zvezi z varovanjem radioaktivnih in določenih jedrskih snovi
 • Upravne takse

Št. 49/april 2019 (docx, 2.204 KB in pdf, 272 KB)

 • Nova Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora

Št. 48/januar 2019 (docx, 1.603 KB in pdf, 402 KB)

 • Prevoz radioaktivnih snovi
 • Obveznosti imetnikov jedrskih snovi

Št. 47/oktober 2018 (docx, 101 KB in pdf, 327 KB)

 • Novi predpisi po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki veljajo za industrijo in raziskovalne dejavnosti 

Št. 46/julij 2018 (pdf, 459 KB)

 • Intervencije inšpekcije URSJV v letu 2017
 • Spremljanje varnostne kulture pri izvajalcih sevalnih dejavosti

Št. 45/december 2017 (pdf, 642 KB)

 • Sprejet nov Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
 • Plačevanje upravnih taks
 • Dogodki iz tujine, objavljeni v sistemu NEWS

 Št. 44/november 2017 (pdf, 601 KB)

 • Prevoz manjših količin radioaktivnih snovi v izvzetih tovorkih 

 Št. 43/oktober 2017 (pdf, 561 KB)

 • Intervencije inšpekcije URSJV v letu 2016

 Št. 42/december 2016 (pdf, 425 KB)

 • Radioaktivni plin radon v Sloveniji
 • Spremljanje izpostavljenosti radonu in načrtovane spremembe 

 Št. 41/oktober 2016 (pdf, 277 KB)

 • Javna obravnava osnutka novega zakona (ZVISJV-1)
 • Prenehanje uporabe in demontaža ionizacijskih javljalnikov požara
 • Obrazci
 • Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z RAO in IG 

 Št. 40/avgust 2016 (pdf, 126K)

 • Intervencije inšpekcije URSJV v letu 2015
 • Dogodki iz tujine
 • Nižje upravne takse

Št. 39/oktober 2015 (pdf, 303K)

 • Dopolnjen Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
 • Poenostavitve upravnih postopkov za izvajalce sevalnih dejavnosti
 • Ugotovitve inšpekcije URSJV v letu 2014

Št. 38/avgust 2015 (pdf, 203K)

 • Prodaja virov ionizirajočih sevanj preko spletnih ponudnikov
 • Dogodka iz tujine

Št. 37/januar 2015 (pdf, 438K)

 • Plakat ''Radioaktivne snovi v odpadnih kovinah''

Št. 36/oktober 2014 (pdf, 234 K)

 • Najden strelovod med odpadnimi surovinami
 • Preprečevanje nedovoljenega prometa z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi
 • Intervencije inšpekcije URSJV v letu 2013
 • Slovenska ekipa na mednarodni vaji v Fukušimi
 • Novi varnostni standardi (BSS) 

 Št. 35/februar 2014 (pdf, 165 K)

 • Med delovno nezgodo preveč obsevana delavca
 • Priporočila pri izvajanju industrijske radiografije

Št. 34/december 2013 (pdf, 361 K)

 • Ravnanje z radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev
 • Prekomerno obsevani delavci pri izvajanju industrijske radiografije

Št. 33/avgust 2013 (pdf, 287 K)

 • Med odpadnim železom najden strelovod z virom sevanja
 • Dogodki iz tujine, objavljeni v sistemu NEWS
 • Obveznosti izvajalca sevalne dejavnosti v primeru stečaja ali likvidacije 

Št. 32/julij 2013 (pdf, 204 K)

 • Sprememba pravil za prevoz radioaktivnih snovi
 • Intervencije v letu 2012

Št. 31/december 2012 (pdf, 451 K)

 • Primer učinkovitega sodelovanja državnih inštitucij in jeseniške železarne
 • Nepotrebna obsevanja izvajalcev sevalne dejavnosti

Št. 30/avgust 2012 (pdf, 222 K)

 • Povečana uporaba prenosnih rentgenskih naprav
 • Prevažanje radioaktivnih snovi - sevalna dejavnost
 • Intervencije inšpekcije URSJV v letu 2011

Št. 29/januar 2012 (pdf, 1.370 K)

 • Mednarodna lestvica jedrskih in radioloških dogodkov (INES)
 • Obseg INES lestvice in način obveščanja
 • Nekaj dogodkov iz leta 2011, objavljenih v sistemu NEWS
 • URSJV se bo preselila na novo lokacijo
 • Zvišanje upravnih taks
 • Spremembe pravilnika JV9

Št. 28/december 2011 (pdf, 140 K)

 • Obnova požarnih sistemov z ionizacijskimi javljalniki požara (JAP)
 • Nekaj splošnih karakteristik JAP
 • Radiološki pregled JAP
 • Kaj narediti v primeru nesreče?
 • Kdo lahko izvaja demontažo JAP?
 • Priglasitev namere

Št. 27/oktober 11 (pdf, 969 K)

Št. 26/julij 11 (pdf, 1.095 K)

 • Požar v objektu vroča celica na IJS
 • Požar pri izvajalcu sevalne dejavnosti
 • Intervencije inšpekcije v letu 2010
 • Zvišanje upravnih taks
 • Sprejeta novela ZVISJV

Št. 25/december 10 (pdf, 240 K)

 • Uporaba ionizacijskih javljalnikov požara
 • Oddaja ionizacijskih javljalnikov požara ARAO
 • Zvišanje upravnih taks

Št. 24/oktober 10 (pdf, 290 K)

 • Zunanji izvajalci sevalne dejavnosti
 • Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji

Št. 23/junij 10 (pdf, 154 K)

 • Prepovedana uporaba radioaktivnih strelovodov
 • Intervencije inšpekcije v letu 2009

Št. 22/januar 10 (pdf, 215 K)

 • Ionizacijski javljalniki požara
 • Pooblaščeni izvajalci storitev zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih in jedrskih objektov
 • Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti

 Št. 21/december 09 (pdf, 331 K)

 • Vzdrževanje virov sevanj v industrijski radiografiji
 • Najden vir sevanja na mejnem prehodu Obrežje

Št. 20/avgust 09 (pdf, 675 K)

 • Nadzor nad odpadnimi kovinami v letu 2008
 • Povzetek letnih poročil izvajalcev meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin
 • Obveščanje pristojnih upravnih organov v primeru najdbe kontaminirane pošiljke
 • Poročanje o zavrnitvah in zamudah pošiljk, ki vsebujejo radioaktivne snovi

Št. 19/maj 09 (pdf, 701 K)

 • Znaki za opozarjanje na nevarnost sevanja
 • Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
 • Večje nepravilnosti, ugotovljene v letu 2008

Št. 18/december 08 (pdf, 169 K)

 • Uporaba odprtih virov sevanj
 • Pravilnik o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi

Št. 17/oktober 08 (pdf, 360 K)

 • Uporaba rentgenskih naprav v industriji in drugih dejavnostih
 • Rentgenske naprave/cevi po prenehanju uporabe
 • Vprašalnik o kakovosti dela URSJV
 • Plačevanje upravne takse

Št.16/junij 08 (pdf, 148 K)

 •  Jedrske snovi izven jedrskih objektov
 • Najstarejši vir sevanja v Sloveniji
 • Nova priporočila Mednarodne komisije za varstvo pred sevanji

Št. 15 /marec 08 (pdf, 147K)

 • Težave podjetij pri trgovanju  z odpadnimi kovinami
 • Večje nepravilnosti, ugotovljene v letu 2007
 • Visokoaktivni viri sevanja

Št. 14 /december 07 (pdf, 380K)

 • 20 let Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost
 • Kako je bila jedrska varnost urejena do ustanovitve uprave?
 • Kadri, razvoj in organizacija

Št. 13 /oktober 07 (pdf, 1.1MB)

 • Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin
 • Najpogostejša vprašanja v zvezi z novo uredbo
 • Pomembno pri nadzoru pošiljk z odpadnimi kovinami

Št. 12 /julij 07 (pdf, 2.7MB)

 • Kemikalije s povišano vsebnostjo radionuklidov
 • Ravni izvzetja za nekatere uranove in torijeve izotope
 • Kaj vse je inšpekcija URSJV našla v kemijskih laboratorijih?

Št. 11 /april 07 (pdf, 319K)

 • Ionizacijski javljalniki požara
 • Zakonske zahteve
 • Ugotovitve URSJV v zvezi z uporabo in servisiranjem javljalnikov požara
 • Večje kršitve, ki jih je zabeležila URSJV

Št. 10 /december 06 (pdf, 2.6 MB)

 • Uporaba virov sevanj
 • Ukrepi pri delu z viri sevanj
 • Najden pogrešani vir sevanja

Št. 9 /oktober 06 (pdf, 403K)

 • Posodobljeni sistem za avtomatski monitoring sevanja
 • Delovanje sistema

Št. 8 /julij 06 (pdf, 1.8MB)

 • Mednarodni dogovori o nadzoru odpadnih kovin
 • Stanje v nekaterih državah
 • Manj zavrnitev na meji
 • Sodelovanje z APAT

Št. 7 /januar 06 (pdf, 153K)

 • Odnos do virov sevanj
 • Obisk v Italiji
 • Aktivnosti URSJV
 • Popolna izguba nadzora nad virom sevanja
 • Kaj morajo vedeti zbiralci odpadnih kovin

Št.6 /november 05 (pdf, 0.9MB)

 • Označevanje virov sevanja

Št. 5 /junij 05 (pdf, 380K)

 • Nadzor nad viri sevanj
 • Ravnanje z viri sevanj

Št. 4 /marec 05 (pdf, 360K)

 • Odkrivanje virov sevanja
 • Uporaba virov sevanja
 • Izgubljeni, pozabljeni ali ukradeni viri sevanja - podatki iz soseščine

Št. 3 /december 04 (pdf, 482K)

 • Seminar URSJV in ZVD
 • Označevanje virov sevanja

Št. 2 /september 04 (pdf, 336K)

 • Evidence virov sevanja
 • Kako vodimo evidence?
 • Kaj smo našli ...

Št. 1 /junij 04 (pdf, 338K)

 • Da bomo vsi vedeli več
 • Upravne novosti
 • Letošnje (neprijetne) novice iz soseščine
 • Najden in pospravljen radioaktivni kobalt v slovenski železarni