Skoči do osrednje vsebine

Sevalne novice izdaja Uprava za jedrsko varnost. Namenjene so predvsem obveščanju izvajalcev sevalnih dejavnosti.

Št. 61/november 2023 (docx, 165 KB in pdf, 232 KB)

 • Dogodki iz tujine

Št. 60/oktober 2023 (docx, 845 KB in pdf, 281 KB)

 • novosti v ADR 2023 na področju prevoza snovi razreda 7 – radioaktivnih snovi
 • stanje virov sevanja po obsežnih poplavah avgusta letos
 • naznanitve nosečnosti ali dojenja izpostavljenih delavk po ZVISJV-1

Št. 59/maj 2023 (docx, 484 KB in pdf, 321 KB)

 • Pravilna uporaba osebnih dozimetrov
 • Usposabljanje iz varstva pred sevanji

Št. 58/december 2022 (docx, 3.986 KB in pdf, 259 KB)

 • Varen prevoz radioaktivnih snovi
 • Zahteve za podjetja, ki izvajajo servisna in vzdrževalna dela na virih sevanja
 • Obvestilo strankam glede možnosti vročanja dokumentov v varni elektronski predal

Št. 57/julij 2022 (docx, 2.970 KB in pdf, 353 KB)

 • Prevozi, prevažanje in tranziti radioaktivnih snovi
 • Intervencije inšpekcije v letu 2021

Št. 56/februar 2022 (docx, 58 KB in pdf, 164 KB)

 • Nov Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
 • Sprejeta novela ZVISJV-1
 • Dogodki iz tujine
 • Pregledovanje virov sevanja

Št. 55/oktober 2021 (docx, 3.057 KB in pdf, 444 KB)

 • Usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga (vozniki in razred 7)
 • Intervencije inšpekcije v letu 2020

Št. 54/april 2021 (docx, 89 KB in pdf, 164 KB)

 • Spremembe in dopolnitve prilog sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
 • Ocena upravičenosti
 • Podatkovna baza Incident and Trafficking Database (ITDB)

Št. 53/december 2020 (docx, 1.64 MB in pdf, 441 KB)

 • Obravnava dogodka - Izvlek ročice iz Troxler sonde, v kateri so bili viri sevanja
 • Pravilno označevanje vozil s tablami (velikimi nalepkami) nevarnosti med prevozom radioaktivnih snovi

Št. 52/oktober 2020 (docx, 879 KB in pdf, 208 KB)

 • Intervencije inšpekcije v letu 2019
 • Delo URSJV v času epidemije korona virusa
 • Dogodki iz tujine, objavljeni v sistemu IAEA NEWS v letu 2019

Št. 51/november 2019 (docx, 186 KB in pdf, 222 KB)

 • Intervencije inšpekcije v letu 2018
 • Dogodki iz tujine, objavljeni v sistemu NEWS v letu 2018

Št. 50/junij 2019 (docx, 887 KB in pdf, 423 KB)

 • Novosti v zvezi z varovanjem radioaktivnih in določenih jedrskih snovi
 • Upravne takse

Št. 49/april 2019 (docx, 2.204 KB in pdf, 272 KB)

 • Nova Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora

Št. 48/januar 2019 (docx, 1.603 KB in pdf, 402 KB)

 • Prevoz radioaktivnih snovi
 • Obveznosti imetnikov jedrskih snovi

Št. 47/oktober 2018 (docx, 101 KB in pdf, 327 KB)

 • Novi predpisi po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki veljajo za industrijo in raziskovalne dejavnosti 

Št. 46/julij 2018 (pdf, 459 KB)

 • Intervencije inšpekcije URSJV v letu 2017
 • Spremljanje varnostne kulture pri izvajalcih sevalnih dejavosti

Št. 45/december 2017 (pdf, 642 KB)

 • Sprejet nov Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
 • Plačevanje upravnih taks
 • Dogodki iz tujine, objavljeni v sistemu NEWS

 Št. 44/november 2017 (pdf, 601 KB)

 • Prevoz manjših količin radioaktivnih snovi v izvzetih tovorkih 

 Št. 43/oktober 2017 (pdf, 561 KB)

 • Intervencije inšpekcije URSJV v letu 2016

 Št. 42/december 2016 (pdf, 425 KB)

 • Radioaktivni plin radon v Sloveniji
 • Spremljanje izpostavljenosti radonu in načrtovane spremembe 

 Št. 41/oktober 2016 (pdf, 277 KB)

 • Javna obravnava osnutka novega zakona (ZVISJV-1)
 • Prenehanje uporabe in demontaža ionizacijskih javljalnikov požara
 • Obrazci
 • Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z RAO in IG 

 Št. 40/avgust 2016 (pdf, 126K)

 • Intervencije inšpekcije URSJV v letu 2015
 • Dogodki iz tujine
 • Nižje upravne takse

Št. 39/oktober 2015 (pdf, 303K)

 • Dopolnjen Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
 • Poenostavitve upravnih postopkov za izvajalce sevalnih dejavnosti
 • Ugotovitve inšpekcije URSJV v letu 2014

Št. 38/avgust 2015 (pdf, 203K)

 • Prodaja virov ionizirajočih sevanj preko spletnih ponudnikov
 • Dogodka iz tujine

Št. 37/januar 2015 (pdf, 438K)

 • Plakat ''Radioaktivne snovi v odpadnih kovinah''

Št. 36/oktober 2014 (pdf, 234 K)

 • Najden strelovod med odpadnimi surovinami
 • Preprečevanje nedovoljenega prometa z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi
 • Intervencije inšpekcije URSJV v letu 2013
 • Slovenska ekipa na mednarodni vaji v Fukušimi
 • Novi varnostni standardi (BSS) 

 Št. 35/februar 2014 (pdf, 165 K)

 • Med delovno nezgodo preveč obsevana delavca
 • Priporočila pri izvajanju industrijske radiografije

Št. 34/december 2013 (pdf, 361 K)

 • Ravnanje z radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev
 • Prekomerno obsevani delavci pri izvajanju industrijske radiografije

Št. 33/avgust 2013 (pdf, 287 K)

 • Med odpadnim železom najden strelovod z virom sevanja
 • Dogodki iz tujine, objavljeni v sistemu NEWS
 • Obveznosti izvajalca sevalne dejavnosti v primeru stečaja ali likvidacije 

Št. 32/julij 2013 (pdf, 204 K)

 • Sprememba pravil za prevoz radioaktivnih snovi
 • Intervencije v letu 2012

Št. 31/december 2012 (pdf, 451 K)

 • Primer učinkovitega sodelovanja državnih inštitucij in jeseniške železarne
 • Nepotrebna obsevanja izvajalcev sevalne dejavnosti

Št. 30/avgust 2012 (pdf, 222 K)

 • Povečana uporaba prenosnih rentgenskih naprav
 • Prevažanje radioaktivnih snovi - sevalna dejavnost
 • Intervencije inšpekcije URSJV v letu 2011

Št. 29/januar 2012 (pdf, 1.370 K)

 • Mednarodna lestvica jedrskih in radioloških dogodkov (INES)
 • Obseg INES lestvice in način obveščanja
 • Nekaj dogodkov iz leta 2011, objavljenih v sistemu NEWS
 • URSJV se bo preselila na novo lokacijo
 • Zvišanje upravnih taks
 • Spremembe pravilnika JV9

Št. 28/december 2011 (pdf, 140 K)

 • Obnova požarnih sistemov z ionizacijskimi javljalniki požara (JAP)
 • Nekaj splošnih karakteristik JAP
 • Radiološki pregled JAP
 • Kaj narediti v primeru nesreče?
 • Kdo lahko izvaja demontažo JAP?
 • Priglasitev namere

Št. 27/oktober 11 (pdf, 969 K)

Št. 26/julij 11 (pdf, 1.095 K)

 • Požar v objektu vroča celica na IJS
 • Požar pri izvajalcu sevalne dejavnosti
 • Intervencije inšpekcije v letu 2010
 • Zvišanje upravnih taks
 • Sprejeta novela ZVISJV

Št. 25/december 10 (pdf, 240 K)

 • Uporaba ionizacijskih javljalnikov požara
 • Oddaja ionizacijskih javljalnikov požara ARAO
 • Zvišanje upravnih taks

Št. 24/oktober 10 (pdf, 290 K)

 • Zunanji izvajalci sevalne dejavnosti
 • Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji

Št. 23/junij 10 (pdf, 154 K)

 • Prepovedana uporaba radioaktivnih strelovodov
 • Intervencije inšpekcije v letu 2009

Št. 22/januar 10 (pdf, 215 K)

 • Ionizacijski javljalniki požara
 • Pooblaščeni izvajalci storitev zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih in jedrskih objektov
 • Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti

 Št. 21/december 09 (pdf, 331 K)

 • Vzdrževanje virov sevanj v industrijski radiografiji
 • Najden vir sevanja na mejnem prehodu Obrežje

Št. 20/avgust 09 (pdf, 675 K)

 • Nadzor nad odpadnimi kovinami v letu 2008
 • Povzetek letnih poročil izvajalcev meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin
 • Obveščanje pristojnih upravnih organov v primeru najdbe kontaminirane pošiljke
 • Poročanje o zavrnitvah in zamudah pošiljk, ki vsebujejo radioaktivne snovi

Št. 19/maj 09 (pdf, 701 K)

 • Znaki za opozarjanje na nevarnost sevanja
 • Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
 • Večje nepravilnosti, ugotovljene v letu 2008

Št. 18/december 08 (pdf, 169 K)

 • Uporaba odprtih virov sevanj
 • Pravilnik o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi

Št. 17/oktober 08 (pdf, 360 K)

 • Uporaba rentgenskih naprav v industriji in drugih dejavnostih
 • Rentgenske naprave/cevi po prenehanju uporabe
 • Vprašalnik o kakovosti dela URSJV
 • Plačevanje upravne takse

Št.16/junij 08 (pdf, 148 K)

 •  Jedrske snovi izven jedrskih objektov
 • Najstarejši vir sevanja v Sloveniji
 • Nova priporočila Mednarodne komisije za varstvo pred sevanji

Št. 15 /marec 08 (pdf, 147K)

 • Težave podjetij pri trgovanju  z odpadnimi kovinami
 • Večje nepravilnosti, ugotovljene v letu 2007
 • Visokoaktivni viri sevanja

Št. 14 /december 07 (pdf, 380K)

 • 20 let Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost
 • Kako je bila jedrska varnost urejena do ustanovitve uprave?
 • Kadri, razvoj in organizacija

Št. 13 /oktober 07 (pdf, 1.1MB)

 • Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin
 • Najpogostejša vprašanja v zvezi z novo uredbo
 • Pomembno pri nadzoru pošiljk z odpadnimi kovinami

Št. 12 /julij 07 (pdf, 2.7MB)

 • Kemikalije s povišano vsebnostjo radionuklidov
 • Ravni izvzetja za nekatere uranove in torijeve izotope
 • Kaj vse je inšpekcija URSJV našla v kemijskih laboratorijih?

Št. 11 /april 07 (pdf, 319K)

 • Ionizacijski javljalniki požara
 • Zakonske zahteve
 • Ugotovitve URSJV v zvezi z uporabo in servisiranjem javljalnikov požara
 • Večje kršitve, ki jih je zabeležila URSJV

Št. 10 /december 06 (pdf, 2.6 MB)

 • Uporaba virov sevanj
 • Ukrepi pri delu z viri sevanj
 • Najden pogrešani vir sevanja

Št. 9 /oktober 06 (pdf, 403K)

 • Posodobljeni sistem za avtomatski monitoring sevanja
 • Delovanje sistema

Št. 8 /julij 06 (pdf, 1.8MB)

 • Mednarodni dogovori o nadzoru odpadnih kovin
 • Stanje v nekaterih državah
 • Manj zavrnitev na meji
 • Sodelovanje z APAT

Št. 7 /januar 06 (pdf, 153K)

 • Odnos do virov sevanj
 • Obisk v Italiji
 • Aktivnosti URSJV
 • Popolna izguba nadzora nad virom sevanja
 • Kaj morajo vedeti zbiralci odpadnih kovin

Št.6 /november 05 (pdf, 0.9MB)

 • Označevanje virov sevanja

Št. 5 /junij 05 (pdf, 380K)

 • Nadzor nad viri sevanj
 • Ravnanje z viri sevanj

Št. 4 /marec 05 (pdf, 360K)

 • Odkrivanje virov sevanja
 • Uporaba virov sevanja
 • Izgubljeni, pozabljeni ali ukradeni viri sevanja - podatki iz soseščine

Št. 3 /december 04 (pdf, 482K)

 • Seminar URSJV in ZVD
 • Označevanje virov sevanja

Št. 2 /september 04 (pdf, 336K)

 • Evidence virov sevanja
 • Kako vodimo evidence?
 • Kaj smo našli ...

Št. 1 /junij 04 (pdf, 338K)

 • Da bomo vsi vedeli več
 • Upravne novosti
 • Letošnje (neprijetne) novice iz soseščine
 • Najden in pospravljen radioaktivni kobalt v slovenski železarni