GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Delovno področje Sektorja za pripravljenost na izredne dogodke zajema zagotavljanje pripravljenosti uprave na ukrepanje v primeru izrednih dogodkov (jedrskih ali radioloških nesreč), sodelovanje s številnimi organizacijami in organi pri načrtovanju in odzivu ob izrednih dogodkih na državni ravni ter sodelovanje na področju pripravljenosti na izredne dogodke na mednarodni ravni.

Na upravi imamo v skladu z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči ob izrednem dogodku številne naloge. Prva med njimi je svetovalna vloga, ki vključuje analizo izrednega dogodka in podporo poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije in Štabu Civilne zaščite Republike Slovenije s predlogi zaščitnih ukrepov za prebivalstvo in s sodelovanjem pri obveščanju javnosti na državni ravni. Na mednarodni ravni je URSJV odgovorna za obveščanje MAAE, EU in sosednjih držav o izrednem dogodku v Republiki Sloveniji ali od njih dobiva informacije, če gre za izredni dogodek v tujini. Uprava prek spletnega orodja za komuniciranje med organi vodenja na državni ravni (komunikacija med izrednim dogodkom – KID) podpira tudi delo drugih ministrstev, če potrebujejo podatke o izrednem dogodku ali napoved razvoja dogodka.

Kot v mirnodobnem času na upravi tudi ob izrednih dogodkih izmenjujemo radiološke podatke z mednarodno skupnostjo prek sistema EURDEP, usklajujemo izredni monitoring radioaktivnosti in praviloma izvajamo inšpekcijski nadzor na lokaciji izrednega dogodka.

V primeru izrednega dogodka teroristične narave smo na upravi odgovorni za takojšen odziv, predstavništvo v medresorski operativni skupini, za spremljanje stanja radiološkega monitoringa, strokovno pomoč v primeru radiološke kontaminacije ali nevarnosti, za določitev meril za ukrepanje za primer napada z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi, za predlaganje izvajanja ustreznih zaščitnih ukrepov poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije ter sodelovanje pri pripravi informacij za javnost.

Sodelavci Sektorja za pripravljenost na izredne dogodke