Skoči do osrednje vsebine

V Inšpekciji za sevalno in jedrsko varnost preverjamo, ali nosilci dovoljenj in pooblaščeni izvedenci prepoznajo in rešujejo možne in dejanske varnostne težave ter spoštujejo zakone in druge predpise.

Izvajamo redne napovedane in nenapovedane preglede ter tudi intervencije. Inšpekcijske preglede izvajamo po postopkih, ki zagotavljajo, da inšpektor lahko ugotovi, ali so izpolnjene varnostne zahteve ter ali se spoštujejo upravne in zakonske zahteve. Pogostost rednih inšpekcijskih pregledov določenih objektov ali dejavnosti je sorazmerna z velikostjo njihovega možnega škodljivega vpliva na življenjsko ali delovno okolje. Z nenapovedanimi pregledi ugotavljamo stanje objektov in dejavnosti v vsakem času v skladu z opredeljenimi zahtevami. Nenačrtovani inšpekcijski pregledi so praviloma ukrepanje zaradi nepričakovanih ali nenavadnih okoliščin pri nosilcu dovoljenja ali pri drugih subjektih.