Skoči do osrednje vsebine

državni sekretar
mag. Miran Gajšek

Miran Gajšek je po izobrazbi magister prostorskega in urbanističnega načrtovanja.

Na svoji poklicni poti je deloval na številnih področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem. Med drugim je bil mladi raziskovalec na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, kasneje pa zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor – Uradu RS za prostorsko planiranje, na Oddelku za regionalno prostorsko planiranje. Ob prelomu tisočletja je nastopil službo direktorja Zavoda za planiranje in izgradnjo Mestne občine Celje. V nadaljevanju je bil načelnik Oddelka za urejanje okolja na Mestni občini Ljubljana. Nazadnje je delal na Mestni občini Celje kot vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalo.