Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Aktualno

  • Vlada je potrdila predlog Zakona o katastru nepremičnin, ki bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin

    Vlada je na seji dne 7. 1. 2021 določila besedilo predloga Zakona o katastru nepremičnin (v nadaljevanju ZKN), in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku. ZKN bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin in bo, kot temeljni sistemski predpis, določil vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov.

  • Spremembe in dopolnitve Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb

    Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb je bila dopolnjena zaradi razširitve možnosti določitve upravljavcev, ki so druge pravne osebe, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena s posebnim zakonom, in zaradi potreb po vpisu več dokončnih upravljavcev na posamezni parceli v zemljiški kataster oziroma delu stavb v kataster stavb.

  • Konec tekanja od urada do urada? Odkrijte moč lokacije

    Današnja 4. konferenca »Program projektov eProstor« in 6. slovenski »INSPIRE dan« sta v ospredje postavila dosedanje dosežke digitalizacije na področju evidentiranja nepremičnin in urejanja prostora. V letošnjem letu izstopata lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza in zajem poseljenih zemljišč. V okviru Programa projektov eProstor Geodetska uprava in Ministrstvo za okolje in prostor vodita aktivnosti za vzpostavitev pogojev za učinkovito, racionalno in še uspešnejše delovanje ter usmerjenost k uporabnikom podatkov in storitev.

Storitveni portali