Skoči do osrednje vsebine

 • Spoštovani uporabniki storitev Geodetske uprave!

  Zaradi zagotavljanja učinkovitejših in kakovostnejših storitev na Geodetski upravi prenavljamo informacijski sistem za vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc. Stare informacijske rešitve so namreč tehnološko zastarele in ne omogočajo uvedbe elektronskega poslovanja in izvedbo posodobljenih procesov evidentiranja nepremičnin, ki jih je predpisal nedavno sprejet Zakon o katastru nepremičnin - ZKN (Ur.l.RS, št 54/21).

Aktualno

 • Plenarno zasedanje evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih podatkov

  20. in 21. junija 2022 je bilo v Ženevi organizirano plenarno zasedanje evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih podatkov (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management for Europe - UN GGIM Europe).

 • 37. Strokovno srečanje geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrskega katastra

  Od 8. do 10. junija 2022 je v organizaciji Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia v Trstu potekalo 37. Strokovno srečanje geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrskega katastra, v katerih je bil zemljiški kataster vzpostavljen pod pristojnostjo Kaiserlich und Königliche Militär geographischen Institute (K.u.K MGI). Srečanje je potekalo pod naslovom Integrating Cadastral and Pre-Cadastral Sources in Historical GIS he Future Challenges of Cadastre in our Countries: Ideas, Plans and Possibilities, in še dodatni aktualni naslov: Cadastral Data before and after pandemic.

 • Simpozij EUREF 2022, virtualno iz Zagreba

  Med 1. in 3. junijem 2022 je bil v Zagrebu organiziran vsakoletni mednarodni EUREF (angleško European Reference Frame) simpozij. EUREF je evropska podkomisija Komisije za regionalne referenčne sestave pri Mednarodni zvezi za geodezijo. Žal razmere tudi letos še vedno niso omogočale izvedbe v živo, zato je bil že drugo leto zapored izveden na daljavo. Simpozija se je udeležilo več kot 120 gostov iz 25 držav.