GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Aktualno

  • XII. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi prostorskih podatkov

    V Neumu je od 4. do 6. septembra 2019 potekala XII. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi prostorskih podatkov, ki jo je tokrat organizirala Federalna geodetska uprava BiH.

  • Deveto zasedanje UN GGIM

    Deveto zasedanje Odbora strokovnjakov Organizacije Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN-GGIM), ki je potekalo od 7. do 9. avgusta 2019 na sedežu Združenih narodov v New Yorku

  • Izvajanje projekta lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza se nadaljuje na območju geodetskih pisarn Maribor in Ptuj

    Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo od 19.08.2019 dalje do sredine decembra 2019 na območju geodetskih pisarn Maribor in Ptuj v okviru Programa projektov eProstor potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB d. o. o., Digidata d. o. o., Geodetski zavod Celje d. o. o., Monolit d. o. o. in Ljubljanski urbanistični zavod d. d.

Storitveni portali