Skoči do osrednje vsebine

  • Državni zbor RS je na seji dne 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), s katerim se zamikajo tudi roki na področju množičnega vrednotenja nepremičnin.

Aktualno

  • Podpis slovensko - avstrijskega dogovora o posodobitvi mejnih listin

    Generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek se je 23.6.2020 v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije udeležil podpisa Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje na skupni državni meji, ki jih je pripravila Stalna slovensko - avstrijska komisija za državno mejo. S tem je zaključeno posodabljanje mejnih listin na vseh sedemindvajsetih mejnih sektorjih slovensko avstrijske državne meje.

  • Obvestilo o spremembi naslova območne geodetske uprave Koper

    Obveščamo vas, da Območna geodetska uprava Koper na naslovu Cankarjeva ulica 1, Koper deluje do vključno torka 16. 6. 2020. Od ponedeljka 22. 6. 2020 dalje deluje na novem naslovu v Upravnem centru Koper, Piranska cesta 2, Koper.

  • Objavljeno je redno letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za 2019

    Poročilo je nastalo v času epidemije COVID-19, ko se je trgovanje z nepremičninami zaustavilo in je bilo že jasno, da so trendi iz leta 2019 preteklost, prosperitete slovenskega nepremičninskega trga pa je vsaj zaenkrat konec.

Storitveni portali

Iskalnik