Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Informacijska prenova Registra prostorskih enot in vključitev Registra naslovov

  Geodetska uprava bo med 1. in 3. marcem 2024 izvedla informacijsko prenovo Registra prostorskih enot in dala v uporabo Register naslovov. Podatki o naslovih in podatki prostorskih enot so del podatkov, s katerimi osebe (fizične in pravne) izkazujejo svojo identiteto, v Sloveniji in tujini. Zato so ti podatki vključeni v različne procese in sisteme.

 • Z marcem boljša povezljivost nepremičninskih podatkov

  Geodetska uprava bo marca izvedla še informacijsko prenovo Registra prostorskih enot. V letu 2022 so bile informatizirane in vzpostavljene v informacijskem sistemu kataster že vse ostale nepremičninske evidence, ki jih vodi Geodetska uprava.

 • Razstava Vsak milimeter šteje - geodezija na slovenskem skozi čas v Gorici

  18. decembra 2023 je v Kulturnem domu v Gorici v Italiji potekala otvoritev razstave Vsak milimeter šteje - geodezija na slovenskem skozi čas.

 • 70. obletnica Geodetskega inštituta Slovenije

  18. decembra je v Ljubljani potekala slovesnost ob 70. obletnici Geodetskega inštituta Slovenije. Zbrane so nagovorili direktor inštituta, Milan Brajnik, državna sekretarka na Ministrstvu za naravne vire in prostor, dr. Lidija Kegljevič Zagorc, in generalni direktor Geodetske uprave, Tomaž Petek.

 • Konferenca INSPIRE 2023

  28. in 29. novembra 2023 je v Bruslju potekala konferenca INSPIRE 2023 z naslovom Zeleni podatki za vse.

 • 51. geodetski dan: Večrazsežno modeliranje prostora

  V Kongresnem centru Brdo pri Kranju se je 15. in 16. novembra 2023 odvijal 51. geodetski dan. Tematika letošnjega geodetskega dne je bila namenjena izzivom geodetske in geoinformacijske stroke v današnji družbi s poudarkom na izzivih večrazsežnega modeliranja.

 • 10. zasedanje Evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanje prostorskih podatkov

  22. in 23. novembra je v Bruslju, v prostorih Evropske komisije, potekalo deseto plenarno zasedanje Evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanje prostorskih podatkov (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management - UN GGIM Evropa).

 • Izboljšanje izvajanja ciljev trajnostnega razvoja z verodostojnimi geoprostorskimi podatki

  V prostorih Evropskega parlamenta v Strasburgu je 18. oktobra 2023 potekal sestanek članov izvršilnega odbora Evropskega regijskega odbora za globalno upravljanje s prostorskimi podatki (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management - UN GGIM Evropa) s predstavniki Evropskega parlamenta.

 • Polletno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2023

  Geodetska uprava je na spletnih straneh objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2023.

 • Razstava Copernicus #EarthArt

  12. oktobra 2023 smo na Geodetski upravi otvorili razstavo programa Copernicus #Earth Art. Razstava obsega 18 umetniških slik Zemlje, ki pa niso zgolj slike same po sebi, ampak so dejansko realen prikaz našega planeta.

 • 9. skupno srečanje UN GGIM Evropa, EUROSTAT in UNECE v Beogradu

  V Beogradu je 3. do 5. oktobra 2023 potekalo srečanje Evropskega regijskega odbora za globalno upravljanje s prostorskimi podatki (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management - UN GGIM Evropa), Evropskega statističnega urada - EUROSTAT ter Ekonomske komisije za Evropo pri Organizaciji združenih narodov (angleško United Nations Economic Commission for Europe – UNECE).

 • Peti kongres o katastru v Neumu

  V času od 27. do 29. septembra 2023 je v Neumu potekal 5. kongres o katastru v Bosni in Hercegovini (BiH) z mednarodno udeležbo, ki ga je organiziralo Geodetsko društvo Herzeg Bosne.

 • 15. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi za prostorske informacije

  V Beogradu je od 4. do 6. septembra 2023 potekala 15. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi za prostorske informacije. Konferenco z naslovom “Napredne tehnologije pri integraciji geoprostorskih in nepremičninsko-katastrskih podatkov - dosežki in izboljšave” je organizirala srbska geodetska uprava (srbsko Republički geodetski zavod Srbije - RGZ).

 • Trinajsto zasedanje odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij

  V New Yorku je od 31. julija do 4. avgusta 2023 potekalo 13. redno zasedanje odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management - UN GGIM), ki deluje v okviru Organizacije združenih narodov - OZN.

 • Obvestilo o začasni neažurnosti evidence trga nepremičnin (ETN)

  Zaradi zamika evidentiranja podatkov o kupoprodajnih poslih z nepremičninami v evidenci trga nepremičnin, javno dostopni podatki evidence do sredine septembra 2023 ne bodo ažurni in ne bodo odražali dejanskega prometa z nepremičninami, Geodetska uprava pa bo objavo polletnega poročila o trgu nepremičnin za leto 2023 zamaknila na konec novembra.

 • Potrditev Programa dela in razvoja za upravljanje območja GEOSS za leto 2023

  Vlada je 6. junija 2023 potrdila Program dela in razvoja za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije (GEOSS) za leto 2023, ki ga je pripravil koncesionar - Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a, in kateremu je aprila letos dala pozitivno mnenje Občina Litija.

 • Letni EUREF simpozij 2023

  Letošnji 32. simpozij evropske podkomisije za referenčni okvir (angleško European Reference Frame - EUREF) je v Göteborgu na Švedskem gostila Chalmerska tehniška univerza v sodelovanju s švedsko državno geodetsko upravo. Simpozij je potekal od 23. do 26. maja 2023.

 • 38. strokovno srečanje geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrskega katastra

  Geodetska uprava je od srede 24. maja, do petka 26. maja 2023 na Ptuju gostila 38. strokovno srečanje geodetskih uprav, ki delujejo na območju nekdanje Avstro-Ogrske monarhije.

 • Angleška verzija Poročila o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2022

  Objavljena je angleška verzija Poročila o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2022.

 • Odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022

  Iz Finančne uprave (FURS) so nas obvestili, da so bile lastnikom nepremičnin odpremljene odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022, ki izhajajo iz podatkov o višini katastrskega dohodka, ki jih FURS pridobi od Geodetske uprave, in podatkov, ki jih zagotovijo drugi pristojni organi.