Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Tomaž Petek

Avtor: GURS

Tomaž Petek

Tomaž Petek je inženir geodezije in univerzitetni diplomirani organizator – smer organizacija in management informacijskih sistemov. Ima dolgoletne delovne izkušnje na delovnem področju Geodetske uprave in sicer na področju evidentiranja nepremičnin, upravljanja s prostorom in geoinformatike. Od leta 2015 je član, ter od leta 2018 predsedujoči regionalnega izvršilnega odbora strokovnjakov za globalno upravljanje s prostorskimi podatki - UN GGIM Evropa, ki deluje v okviru OZN.

Pred imenovanjem na mesto generalnega direktorja Geodetske uprave je opravljal različne naloge v okviru Geodetske uprave na področju topografsko kartografskega sistema, geoinformatike ter državne meje. V času od 2006 do 2009 je bil direktor Območne geodetske uprave Ljubljana. V času svojega delovanja pri projektih državne geodetske službe in vzpostavljanja infrastrukture za prostorske podatke je pridobil tudi izkušnje s področja evropske kohezijske politike in dela na projektih financiranih z mednarodnimi in evropskimi sredstvi. Na področju mednarodnega delovanja državne geodetske službe je v preteklih letih deloval kot kot član stalnega odbora za INSPIRE pri Evropski komisiji in član delovne skupine Evropske komisije za geografske informacije v okviru programa za medopravilno javno upravo – ISA2. Od leta 2000 je predsedoval slovenski delegaciji v komisijah za državno mejo z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. V času od leta 2011 do 2015 je bil član upravnega odbora združenja evropskih geodetskih uprav – EuroGeographics ter nacionalni delegat v združenju Euro SDR.