Skoči do osrednje vsebine

državna sekretarka
dr. Lidija Kegljevič Zagorc

Dr. Lidija Kegljevič Zagorc je po izobrazbi inženirka gradbeništva in magistra ekonomskih in poslovnih ved. Doktorirala je s področja investicijskih procesov, prostorskih investicij, njihove obravnave ter vrednotenja.

Do imenovanja na funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za naravne vire in prostor je bila dr. Lidija Kegljevič Zagorc članica uprave DARS d. d., kjer je bila pristojna za vodenje področja gradenj in obnov na avtocestnem omrežju v Republiki Sloveniji. Na Evropski pravni fakulteti Nove univerze je predavateljica in nosilka predmeta Vodenje infrastrukturnih projektov. Od leta 2015 do leta 2022 je bila zaposlena na DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ljubljana, kjer je nazadnje vodila projekte tretje razvojne osi.