Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za naravne vire in prostor

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Novice

  • Določila gradbenega zakona, ki omogočajo takojšnjo sanacijo objektov po naravnih nesrečah

    Gradbeni zakon za manjše in nujne posege predvideva popravilo poškodovanih objektov brez predhodne pridobitve gradbenega dovoljenja, s čimer je dana možnost za hitro in učinkovito ukrepanje v primeru naravnih nesreč.

  • Poročilo o Akciji nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih objektov 2023

    Gradbeni inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor so letos izvedli akcijo nadzorov objektov v gradnji na območij, ki jih nadzirajo. Preverjali so, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. V 45 zadevah, v katerih so že odločili je bila več kot polovica nedovoljenih objektov.

  • Strateške usmeritve Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2023

    Inšpektorat za naravne vire in prostor združuje gradbene inšpektorje, geodetsko inšpektorico ter Inšpektorje za naravo in vode ter rudarske inšpektorje. Izvajanje in spoštovanje predpisov s svojega področja bodo nadzirali z rednimi, kontrolnimi in izrednimi inšpekcijskimi nadzori ter nadzori v usmerjenih akcijah. Za odpravo kršitev bodo uvedli upravne in prekrškovne postopke ter postopke upravnih izvršb.