Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za naravne vire in prostor

  • Gradbena inšpekcija bo v letu 2024 izvedla 6500 inšpekcijskih nadzorov, geodetska približno 100, rudarska 250, Inšpekcija za naravo in vode pa 750 inšpekcijskih nadzorov. V okviru teh nadzorov bodo inšpektorji izvedli 13 akcij usmerjenih nadzorov. Poleg tega bodo opravljali izredne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav ter vodili prekrškovne postopke in postopke upravnih izvršb.

  • Rudarski inšpektor Inšpektorata za naravne vire in prostor je včeraj opravil izredni inšpekcijski nadzor v zvezi z izrivom plina v jami Pesje Premogovnika Velenje. Izvajalcu rudarskih del Premogovnika Velenje d. o. o., je z ustno odločbo odredil takojšnjo zaustavitev rudarskih del na odkopu.

  • V naselju Petišovci je inšpekcijski zavezanec odstranil dvoetažni poslovni objekt, ki je bil zgrajen brez ustreznih upravnih dovoljenj. Z odstranitvijo je izvršil obveznost, ki mu je bila naložena z odločbo in sklepom o dovolitvi izvršbe.

Novice