Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za naravne vire in prostor

Novice

  • Strateške usmeritve Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2023

    Inšpektorat za naravne vire in prostor združuje gradbene inšpektorje, geodetsko inšpektorico ter Inšpektorje za naravo in vode ter rudarske inšpektorje. Izvajanje in spoštovanje predpisov s svojega področja bodo nadzirali z rednimi, kontrolnimi in izrednimi inšpekcijskimi nadzori ter nadzori v usmerjenih akcijah. Za odpravo kršitev bodo uvedli upravne in prekrškovne postopke ter postopke upravnih izvršb.

  • Tudi med letošnjimi zimskimi počitnicami akcija nadzora vožnje v naravnem okolju

    Inšpekcija za varstvo narave je med zimskimi počitnicami v sodelovanju s policijo izvedla akcijo nadzora vožnje v naravnem okolju. Veliko kršiteljev v času nadzorov niso opazili, a se vseeno ocenjuje, da imajo vsakoletne akcije nadzora vožnje v naravnem okolju pomemben ozaveščevalni in preventivni pomen.

  • Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

    Z ustanovitvijo novih ministrstev so se preoblikovali oziroma oblikovali tudi nekateri organi v sestavi. Tako inšpektorji, ki so pristojni za nadzor predpisov, s katerimi se urejajo področja gradnje objektov, varstva narave, voda, in rudarstvo, od 25. februarja delujejo skupaj, kot Inšpektorat RS za naravne vire in prostor v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor.