Skoči do osrednje vsebine

Sekretariat izvaja strokovno-organizacijske, svetovalne in usklajevalne naloge za ministrstvo. Za načrtovanje in izvajanje kadrovske politike ministrstva zagotavlja prostorske, tehnične in organizacijske pogoje dela, izvaja javna naročila, zagotavlja ustreznost poslovanja z dokumentarnim gradivom ter obravnava upravne zadeve in pritožbe.

Službe sekretariata

 • Služba za kadrovske zadeve

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Sekretariat

  Dunajska cesta 48
  1000 Ljubljana


  Sandra Šeligo
  vodja

 • Služba za splošne zadeve in informatiko

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Sekretariat

  Dunajska cesta 48
  1000 Ljubljana


  Marino Maček
  vodja

 • Služba za pravne zadeve in javna naročila

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Sekretariat

  Dunajska cesta 48
  1000 Ljubljana


  Petra Ložar
  vodja

 • Služba za upravne zadeve

  Ministrstvo za naravne vire in prostor
  Sekretariat

  Dunajska cesta 48
  1000 Ljubljana


  Boris Vinski
  vodja