Skoči do osrednje vsebine

Svet ministra za naravne vire, prostor, okolje, podnebje in energijo za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

Z namenom vzpostavitve dialoga ter transparentnega sodelovanja sta minister za naravne vire in prostor ter minister za okolje, podnebje in energijo ustanovila Svet ministra za naravne vire, prostor, okolje, podnebje in energijo za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (kratko ime: Svet NVO), kot strokovno-posvetovalni organ ministra. Izbrani so bili na prošnjo ministrov preko krovne organizacije CNVOS po svojem neodvisnem postopku. Člani Sveta NVO so imenovani za čas trajanja funkcije ministra in svoje poslanstvo opravljajo častno.

Člani sveta so:

Stalna predstavnika NVO

 • Aljoša Petek (za področje: pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in
  prostora),
 • Senka Šifkovič (za področje: podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora).

Področni predstavniki NVO

 • Dr. Mihael Jožef Toman (za področje: vode),
 • Tomaž Gorenc (za področje: varstvo okolja),
 • Damjan Vinko (za področje: biotska raznovrstnost),
 • Mag. Tina Mikuš (za področje: zavarovana območja),
 • Maja Simoneti (za področje: urejanje prostora),
 • Kaja Lipnik Vehovar (za področje: graditev),
 • Jaka Kranjc (za področje: krožno gospodarstvo),
 • Barbara Kvac (za področje: podnebne spremembe),
 • Taj Zavodnik (za področje: energetika),
 • Nela Halilović (za področje: trajnostna mobilnost),
 • Masa Hawlina (za področje: stanovanja).