Skoči do osrednje vsebine

V Službi za notranjo revizijo z izvajanjem notranjih revizij in svetovanjem zagotavljamo, da ministrstvo uspešno uresničuje poslanstvo in naloge.

Delo vključuje revidiranje poslovnih procesov in postopkov v organizacijskih enotah ministrstva, vključno z organi v njegovi sestavi. Pri tem ocenjujemo, ali bodo cilji ministrstva doseženi in tveganja ustrezno obvladovana. Vsem ravnem vodstva in zaposlenim objektivno svetujemo in jih usmerjamo k nenehnim izboljšavam.