Skoči do osrednje vsebine

minister za naravne vire in prostor
Jože Novak

Avtor: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Jože Novak je po izobrazbi diplomirani inženir krajinske arhitekture. Skozi svojo poklicno pot je deloval na številnih področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem in urejanjem krajine. 

Med drugim je bil direktor Zavoda Republike Slovenije za prostorsko planiranje, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za naravne vire in prostor in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Bil je predsednik uprave Imos Holding d. d. in direktor projekta novega stanovanjsko poslovnega naselja Unipark Ljubljana. Na Ministrstvu za finance je bil vodja projekta prenove sistema obdavčitve nepremičnin. Do imenovanja na funkcijo ministra Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) je bil na MNVP državni sekretar. Še pred imenovanji na funkciji  je delal v Sektorju za prostorsko in tehnično pripravo projektov pri družbi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. V funkciji državnega sekretarja je aktivno sodeloval s Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, kjer s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispeval k oblikovanju ukrepov in rešitev na področjih, ki sodijo v pristojnost ministrstva. Jože Novak je prejemnik nagrade za življenjsko delo Društva krajinskih arhitektov Slovenije.