Skoči do osrednje vsebine

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja (STRIVO)

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja (STRIVO) je ustanovljen po 234. členu ZVO-2 z namenom presojanja politik na področju varstva okolja kot posvetovalno telo ministra.

Svet ima štirinajst članov, ki jih imenuje minister za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja, in ga vodi predsednik Sveta, ki ga izmed sebe izvolijo člani Sveta.

Svet obravnava in sprejema stališča ter daje mnenja in pobude ministru zlasti o:

 1. stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini;
 2. strategijah, programih in načrtih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja;
 3. zakonodajnem urejanju varstva okolja in trajnostnega razvoja;
 4. delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in trajnostnega razvoja;
 5. posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja ter
 6. pobudah javnosti.

V Svet so imenovani:

 1. Tomaž Gorenc, Inštitut za zdravje in okolje,
 2. Nela Halilovič, Inštitut za politike prostora,
 3. Damjan Vinko, Slovensko odonatološko društvo,
 4. Lidija Živčič, Društvo za sonaravni razvoj Focus,
 5. Nataša Mikulin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
 6. Antonija Božič Cerar, Gospodarska zbornica Slovenije,
 7. Nika Pečevnik, Trgovinska zbornica Slovenije,
 8. Janez Pirc, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
 9. Prof. dr. Hojka Kraigher, Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
 10. Izr. prof. dr. Matjaž Uršič, Univerza v Ljubljani,
 11. Izr. prof. dr. Andrej Gubina, Univerza v Ljubljani,
 12. Doc. dr. Aleksandar Šobot, Univerza v Novem Mestu,
 13. Doc. dr. Valentina Brečko Grubar, Univerza na Primorskem,
 14. Red. prof. dr. Zoran Novak, Univerza v Maribor.

Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja je na seji dne 24. 2. 2023 potrdil Antonijo Božič Cerar za predsednico ter Nelo Halilovič za namestnico predsednice.

Pristojnost za sklicevanje in vodenje Sveta, ki je bil ustanovljen s sklepom ministra za okolje in prostor dne 9. 1. 2023, št. 013-1/2023-2550/1, se deli med Ministrstvom za narave vire in prostor ter Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo.