Skoči do osrednje vsebine

Program projektov eProstor

Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja bosta za usklajeno in kakovostno upravljanje s prostorom ter učinkovito gospodarjenje z nepremičninami v finančni perspektivi 2014 - 2020 izvajala »Program projektov eProstor«.

Osnovni namen programa je pospešiti in izboljšati procese pri prostorskem načrtovanju, graditvi objektov in upravljanju z nepremičninami, kar je mogoče doseči s povezljivimi, enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

Vzpostavljeno bo elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Za potrebe elektronskega poslovanja bodo skenirani arhivi nepremičninskih evidenc, narejena lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti podatki o pozidanih stavbnih zemljiščih.

Osnovni namen eProstora je pospešiti in izboljšati procese na področjih urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin. V okviru projekta :

  • bodo podprti ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji,
  • bo vzpostavljen prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja s prostorom ter omrežne storitve za prostorske in nepremičninske podatke.
  • bo izvedena tudi informacijska prenova nepremičninskih evidenc.
  • vzpostavljeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin,
  • skenirani arhivi nepremičninskih evidenc in državnih prostorskih načrtov za potrebe elektronskega poslovanja,
  • narejena lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti podatki o poseljenih stavbnih zemljiščih. S tem bo omogočeno brezpapirno elektronsko poslovanje, odpravljene nepotrebne administrativne ovire in zagotovljeni enostavno dostopni uradni podatki o nepremičninah, prostoru in graditvi.

Specifični cilj: večja preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.

»Program projektov eProstor« ima za dolgoročni cilj pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi, prosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

Skupna višina sredstev namenjenih za »Program projektov eProstor« je 22,4 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov.

Več o projektu lahko najdete na spletni strani projekta.