Skoči do osrednje vsebine

Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal (E-RIPO)

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje

Trgovanje z emisijami

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje

Zrak

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje

Odlagališča

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje

Hrup

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje

Površinske vode

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje

Podzemne vode

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje

Odpadki

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje

Proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO)

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Sektor za analize vplivov na okolje in poročanje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje

Register infrastrukture

 • ARSO okolje

  Meritve kakovosti zraka, napovedi, analize in poročila

 • ARSO vreme

  Napovedi, Radarska slika, Agrometeorologija, Meteorološki podatki, in podobno.

 • ARSO vode

  Vodostaji in pretoki površinskih in podzemnih voda.

 • ARSO potresi

  Obvestila o zadnjih potresih, vprašalnik "Ali ste čutili potres?", mreža potresnih opazovalnic, Karte potresne nevarnosti, in podobno.