Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o zbiranju odpadkov (ODP-zbiranje)

Obvestila

Vprašanja glede izpolnjevanja in predložitve poročila ODP-zbiranje pošljite na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si . Za pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

Splošno o poročilu o zbiranju odpadkov (ODP-zbiranje)

Poročilo ODP-zbiranje za preteklo koledarsko leto izpolnijo in predložijo zbiralci odpadkov, vključno z izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, do 31. marca tekočega koledarskega leta z uporabo aplikacije IS-Odpadki.

Pravna podlaga: 36. in 37. člen Uredbe o odpadkih

Sporočeni podatki so podlaga za pripravo programov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja odpadkov, za pripravo statističnih podatkov, za pripravo analiz podatkov o nastalih, zbranih in obdelanih odpadkih, zlasti z vidika doseganja okoljskih ciljev, in za izpolnjevanje poročevalskih obveznosti Republike Slovenije po EU predpisih in mednarodnih konvencijah.

Izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-zbiranje z uporabo aplikacije IS-Odpadki

Poročilo ODP-zbiranje se obvezno izpolnjuje z uporabo aplikacije IS-Odpadki, za kar se je treba registrirati. Za registrirane uporabnike IS-Odpadki je na voljo delno predizpolnjen obrazec poročila ODP-zbiranje z vpisanimi podatki z njihovih evidenčnih listov in iz lanskoletnih poročil ODP-zbiranje. Zbiralec odpadkov mora obvezno preveriti pravilnost predizpolnjenih podatkov in jih popraviti, če ugotovi neskladje s podatki iz lastne evidence o zbiranju odpadkov. V poročilo vnese še vse zahtevane manjkajoče podatke.

V aplikaciji IS-Odpadki so vzpostavljene avtomatične kontrole vnesenih podatkov, ki so namenjene odpravi napak. Šele potem, ko zbiralec odpadkov odpravi glavne napake, lahko poročilo zaključi, s čimer se poročilo ODP-zbiranje šteje za oddano oziroma predloženo.

PISNA NAVODILA za izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-zbiranje z uporabo aplikacije IS-Odpadki (21.3.2023).

__________________________________________________________________________________

Informacije o možnosti izmenjave podatkov med lokalnimi informacijskimi sistemi podjetij in IS-Odpadki (uvoz podatkov za namen predložitve poročila ODP-zbiranje v IS-Odpadki).