Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o zbiranju odpadkov (ODP-zbiranje)

Poročilo ODP-zbiranje za preteklo koledarsko leto izpolnijo in predložijo zbiralci odpadkov, vključno z izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, do 31. marca tekočega koledarskega leta z uporabo aplikacije IS-Odpadki.

Obvestila

Vprašanja glede izpolnjevanja in predložitve poročila ODP-zbiranje pošljite na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si . Za pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

OBVESTILO – 5. 2. 2024

Uporabnike IS-Odpadki obveščamo, da sta omogočena izpolnjevanje in predložitev poročila o zbiranju odpadkov (ODP-zbiranje) za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Na tej spletni strani so objavljena tudi podrobna navodila za izpolnjevanje poročila in uporabo aplikacije.

Splošno o poročilu o zbiranju odpadkov (ODP-zbiranje)

Poročilo ODP-zbiranje za preteklo koledarsko leto izpolnijo in predložijo zbiralci odpadkov, vključno z izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, do 31. marca tekočega koledarskega leta z uporabo aplikacije IS-Odpadki.

Pravna podlaga: 36. in 37. člen Uredbe o odpadkih in 11. člen Uredbe o odpadnih oljih.

Sporočeni podatki so podlaga za pripravo programov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja odpadkov, za pripravo statističnih podatkov, za pripravo analiz podatkov o nastalih, zbranih in obdelanih odpadkih, zlasti z vidika doseganja okoljskih ciljev, in za izpolnjevanje poročevalskih obveznosti Republike Slovenije po EU predpisih in mednarodnih konvencijah.

Izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-zbiranje z uporabo aplikacije IS-Odpadki

Poročilo ODP-zbiranje se obvezno izpolnjuje z uporabo aplikacije IS-Odpadki, za kar se je treba registrirati. Za registrirane uporabnike IS-Odpadki je na voljo delno predizpolnjen obrazec poročila ODP-zbiranje z vpisanimi podatki z njihovih evidenčnih listov in iz lanskoletnih poročil ODP-zbiranje. Zbiralec odpadkov mora obvezno preveriti pravilnost predizpolnjenih podatkov in jih popraviti, če ugotovi neskladje s podatki iz lastne evidence o zbiranju odpadkov. V poročilo je treba vpisati še vse zahtevane manjkajoče podatke.

V aplikaciji IS-Odpadki so vzpostavljene avtomatične kontrole vpisanih podatkov, ki so namenjene odpravi napak. Šele potem, ko zbiralec odpadkov odpravi glavne napake, lahko poročilo zaključi, s čimer se poročilo ODP-zbiranje šteje za oddano oziroma predloženo.

Pisna navodila za izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-zbiranje za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki (2.2.2024).

V poročilu ODP-zbiranje morajo vsi zbiralci odpadkov obvezno izpolniti:

  • tabeli 1 in 1a s podatki o zbranih odpadkih in zbirnih centrih in 
  • tabelo 4 s podatki o nadaljnjem ravnanju z zbranimi odpadki.

Samo izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov izpolnijo tudi:

  • tabeli 2 in 3 z dodatnimi podatki o zbranih komunalnih odpadkih, ločeno po viru nastanka in ločeno po občinah, in
  • tabelo 5 s podatki o hišnem kompostiranju bioloških odpadkov.

Samo zbiralci odpadkov, ki prevzemajo odpadna olja neposredno od povzročiteljev teh odpadkov, morajo izpolniti tudi tabelo 6 s podatki o vsebnosti vode in PCB v prevzetih odpadnih oljih in o odpadnih oljih, katerih prevzem so zavrnili, ker se odpadno olje uvršča med odpadne PCB. 

Še vedno so na voljo tudi pisna navodila za izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-zbiranje za leto 2022 z uporabo aplikacije IS-Odpadki (21.3.2023).

__________________________________________________________________________________

Informacije o možnosti izmenjave podatkov med lokalnimi informacijskimi sistemi podjetij in IS-Odpadki (uvoz podatkov za namen predložitve poročila ODP-zbiranje v IS-Odpadki).