Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o ravnanju z OEEO

Nosilci skupnih načrtov ravnanja z OEEO in proizvajalci, ki samostojno izpolnjujejo obveznosti PRO, morajo do 31.marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z OEEO (OEEO_nacrt) za preteklo koledarsko leto.

Nosilci skupnih načrtov ravnanja z OEEO in proizvajalci, ki samostojno izpolnjujejo obveznosti PRO, morajo do 31.marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z OEEO (OEEO_nacrt) za preteklo koledarsko leto.

Pravna podlaga: 33. člen Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.

Priprava poročila

Pred začetkom izpolnjevanja poročila je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Poročilo se kot priponko pošlje po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.

Obrazec poročila OEEO načrt.