Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o učinkovitosti recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev

Baterija ali akumulator je kakršenkoli vir električne energije, ki nastane z neposredno pretvorbo kemične energije in je sestavljen iz ene ali več primarnih celic (ni možna ponovna polnitev) ali ene ali več sekundarnih celic (možna ponovna polnitev). Kakršenkoli niz baterij ali akumulatorjev, ki so medsebojno povezani oziroma zapečateni v zunanji ovoj, tako da tvorijo sklenjeno enoto, ki je končni uporabnik ne more razdeliti ali odpreti, se imenuje baterijski sklop. Baterije in akumulatorji se delijo na prenosne, avtomobilske in industrijske.

Poročilo predložijo predelovalci odpadnih baterij in akumulatorjev, ločeno za svinčeve baterije in akumulatorje s kislino, za nikelj-kadmijeve baterije in akumulatorje ter za vse druge baterije in akumulatorje.

Če so bile odpadne baterije ali odpadni akumulatorji reciklirani v drugi državi članici EU ali tretji državi, poročilo predloži izvoznik-prijavitelj pošiljke odpadkov iz Uredbe 1013/2006/EU o pošiljkah odpadkov, ki podatke pridobi od tujega predelovalca odpadkov.

Pravna podlaga: 35. člen Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

Obrazec poročila je v vseh uradnih jezikih EU določen z Uredbo 493/2012/EU o določitvi podrobnih pravil za izračun učinkovitosti recikliranja postopkov recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev.

Obrazec poročila v slovenskem jeziku:

  • za svinčeve baterije in akumulatorje s kislino: Priloga IV,
  • za nikelj-kadmijeve baterije in akumulatorje: Priloga V,
  • za vse druge baterije in akumulatorje: Priloga VI.

Poročilo za preteklo koledarsko leto se do 31. marca tekočega koledarskega leta pošlje kot priponko po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.