Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o ravnanju z izrabljenimi vozili

Nosilci skupnih načrtov ravnanja z izrabljenimi vozili morajo do 31.marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z izrabljenimi vozili (IV_skupni_nacrt) za preteklo koledarsko leto. Poročilo morajo predložiti tudi proizvajalci, ki samostojno izpolnjujejo obveznosti PRO.

Pravna podlaga: 33. člen Uredbe o izrabljenih vozilih

Obrazec poročila IV skupni nacrt

Pred začetkom izpolnjevanja poročila je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Poročilo se kot priponko pošlje po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si, lahko pa se ga odda tudi z uporabo aplikacije IS-Odpadki.