Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o ravnanju z izrabljenimi vozili

Nosilci skupnih načrtov ravnanja z izrabljenimi vozili morajo do 31.marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z izrabljenimi vozili (IV_skupni_nacrt) za preteklo koledarsko leto. Poročilo morajo predložiti tudi proizvajalci, ki samostojno izpolnjujejo obveznosti PRO.

Pravna podlaga: 33. člen Uredbe o izrabljenih vozilih

Način izvedbe

Poročilo se izpolni na predpisanem obrazcu. Pred začetkom izpolnjevanja poročila je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Poročilo se kot priponko pošlje po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si

Obrazec poročila: IV skupni nacrt