Skoči do osrednje vsebine

Registracija uporabnika IS-Odpadki

Izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov, predelovalec in odstranjevalec odpadkov (poslovni subjekti in fizične osebe-posamezniki) mora biti za vnos podatkov v IS-Odpadki in za dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, registrirani kot uporabnik IS-Odpadki.

Obvestila

Vprašanja glede registracije pošljite na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si . Za pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

Splošno o registraciji uporabnikov IS-Odpadki

Izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov, predelovalec in odstranjevalec odpadkov (poslovni subjekti in fizične osebe-posamezniki) mora biti za vnos podatkov v IS-Odpadki in za dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, registrirani kot uporabnik IS-Odpadki.

Registracija uporabnika IS-Odpadki se izvede s postopkom aktivacije njegovega predstavnika.

Poslovni subjekt je registriran kot uporabnik IS-Odpadki, ko vsaj en njegov predstavnik izvede postopek aktivacije. Poslovni subjekt – uporabnik IS-Odpadki ima lahko več aktiviranih predstavnikov. Vsak od njih potrebuje svoje kvalificirano digitalno potrdilo, ki se navezuje na ta poslovni subjekt.

Fizična oseba-posameznik je registriran kot uporabnik IS-Odpadki, ko izvede postopek aktivacije, za kar mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo.

Navodila za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila so na voljo na spletnih straneh overiteljev (SIGEN CA, Halcom, POŠTArCA idr.).

Pravna podlaga: 58. člen Uredbe o odpadkih.

 

Postopek aktivacije predstavnika uporabnika IS-Odpadki

Video navodila za registracijo uporabnika aplikacije IS-Odpadki in aktivacijo njegovih predstavnikov (19.2.2024).

Pisna navodila za registracijo uporabnika aplikacije IS-Odpadki in aktivacijo njegovih predstavnikov (1.2.2024).

Postopek aktivacije predstavnika uporabnika IS-Odpadki poteka v treh korakih:

1. korak: elektronska registracija (e-registracija) predstavnika uporabnika IS-Odpadki

E-registracijo mora izvesti vsak predstavnik uporabnika IS-Odpadki (predstavniki poslovnih subjektov in fizične osebe-posamezniki) ob prvem vstopu v sistem in ob vsaki zamenjavi kvalificiranega digitalnega potrdila. Vsak predstavnik poslovnega subjekta mora imeti svoje kvalificirano digitalno potrdilo, ki se navezuje na poslovni subjekt, za katerega opravlja registracijo. Z enim kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko predstavnik opravi e-registracijo le za en poslovni subjekt.

Namestite kvalificirano digitalno potrdilo in vstopite v aplikacijo IS-Odpadki

Odpre se stran za e-registracijo. Vnesite oziroma izberite zahtevane podatke. Shranite podatke o serijski številki in izdajatelju kvalificiranega digitalnega potrdila ter šele nato potrdite e-registracijo.

Podatke o serijski številki in izdajatelju kvalificiranega digitalnega potrdila boste potrebovali za izpolnjevanje prijavnega obrazca (2. korak).

2. korak: prijava predstavnika uporabnika IS-Odpadki (prijavni obrazec)

Tega koraka ni treba izvesti predstavnikom poslovnih subjektov, ki bodo IS-Odpadki uporabljali izključno kot izvirni povzročitelj odpadkov.

Ta korak morajo obvezno izvesti predstavniki poslovnih subjektov, ki bodo IS-Odpadki uporabljali kot zbiralci ali izvajalci obdelave odpadkov.

Ta korak morajo obvezno izvesti tudi fizične osebe-posamezniki, ki bodo IS-Odpadki uporabljali kot izvirni povzročitelj odpadkov.

Preden začnete izpolnjevati prijavni obrazec, ga obvezno najprej shranite na svoj računalnik. Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec pošljite na e-naslov isodpadki.arso@gov.si

3. korak: aktivacija predstavnika uporabnika IS-Odpadki

Aktivacijo predstavnika uporabnika IS-Odpadki izvede ARSO, o čemer boste obveščeni po elektronski pošti na naslov, ki ste ga navedli pri e-registraciji (1. korak).

Z aktivacijo predstavnika uporabnika IS-Odpadki je zaključena registracija uporabnika IS-Odpadki.

Aktivirani predstavnik uporabnika IS-Odpadki mora za vnos podatkov v IS-Odpadki in za dostop do njih na svojem računalniku namestiti komponento za digitalno podpisovanje. Navodila za nameščanje komponente za digitalno podpisovanje.

V primeru dodatnih vprašanj ali težav pri postopku aktivacije predstavnika uporabnika IS-Odpadki nam to sporočite na e-naslov isodpadki.arso@gov.si . Prosimo, da v sporočilu navedete tudi telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Navodilo za registracijo in nastavitev IS-Odpadki.

 

Postopek deaktivacije predstavnika uporabnika IS-Odpadki

Registriran uporabnik IS-Odpadki lahko kadarkoli zahteva deaktivacijo svojega predstavnika. Deaktivacijo predstavnika uporabnika IS-Odpadki izvede ARSO na podlagi zahteve, ki jo pošljite na e-naslov isodpadki.arso@gov.si

Pomembno! Vsak uporabnik IS-Odpadki mora imeti za vnos podatkov v IS-Odpadki in za dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, vsaj enega aktiviranega predstavnika.