Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi

Poročilo o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi, predložijo zbiralci teh odpadkov, ki za načrte in skupne načrte ravnanja z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi, zbirajo odpadna fitofarmacevtska sredstva. Poročilo za preteklo koledarsko leto je treba predložiti do 31. marca tekočega koledarskega leta.

Pravna podlaga: 22. člen Uredbe o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi

Obrazec poročila ni predpisan. Poročilo se kot priponko pošlje po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.