Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi

Poročilo o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi, predložijo zbiralci teh odpadkov, ki za načrte in skupne načrte ravnanja z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi, zbirajo odpadna fitofarmacevtska sredstva. Poročilo za preteklo koledarsko leto je treba predložiti do 31.marca tekočega koledarskega leta.

Poročilo o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi, predložijo zbiralci teh odpadkov, ki za načrte in skupne načrte ravnanja z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi, zbirajo odpadna fitofarmacevtska sredstva. Poročilo za preteklo koledarsko leto je treba predložiti do 31. marca tekočega koledarskega leta.

Pravna podlaga: 22. člen Uredbe o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi

Način izvedbe

Obrazec poročila ni predpisan. Poročilo se kot priponko pošlje po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.

 Poročilo mora vsebovati podatke o:

  • nazivu, naslovu, dejavnosti in šifri dejavnosti proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov ter končnih uporabnikov iz 5. člena te uredbe, za katere zbira odpadna fitofarmacevtska sredstva in zagotavlja njihovo ponovno uporabo ali odstranjevanje;
  • izvajalcih javne službe, od katerih prevzema odpadna fitofarmacevtska sredstva;
  • distributerjih, od katerih prevzema odpadna fitofarmacevtska sredstva;
  • zbiralnicah odpadnih fitofarmacevtskih sredstev, ki jih upravlja;
  • celotni masi zbranih odpadnih fitofarmacevtskih sredstev, ločeno po klasifikacijskih številkah iz prvega odstavka 2. člena te uredbe ter zbiralnicah, distributerjih in izvajalcih javne službe;
  • celotni masi odpadnih fitofarmacevtskih sredstev, oddanih v ponovno uporabo ali odstranjevanje, ločeno po klasifikacijskih številkah iz prvega odstavka 2. člena te uredbe;
  • stroških skladiščenja in prevzema odpadnih fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je plačal izvajalcem javne službe.