Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami

Nosilci načrtov in skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami morajo do 31.marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (ONS_nacrt) za preteklo koledarsko leto.

Nosilci načrtov in skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami morajo do 31.marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (ONS_nacrt) za preteklo koledarsko leto.

Pravna podlaga: 25. člen Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah.

Priprava poročila

Pred začetkom izpolnjevanja poročila je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Poročilo se kot priponko pošlje po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.

Obrazec poročila ONS_nacrt