Skoči do osrednje vsebine

Poročilo upravljavca obrata za razstavljanje izrabljenih vozil, ki ni vključen v načrt ali skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili (IV_obrat)

Poročilo IV_obrat za preteklo koledarsko leto predložijo upravljavci obratov za razstavljanje izrabljenih vozil, ki niso vključeni v načrt ali skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili do 31. marca tekočega koledarskega leta z uporabo aplikacije IS-Odpadki.

Priprava poročila

Za predložitev podatkov se lahko uporabi tudi obrazec IV_obrat. Pred začetkom izpolnjevanja je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Izpolnjen obrazec se uvozi v aplikacijo IS-Odpadki.

Upravljavci teh obratov morajo obvezno predložiti tudi poročilo ODP-obdelava.

Upravljavec obrata za razstavljanje izrabljenih vozil v poročilu IV_obrat sporoči podatke o številu in masi prevzetih izrabljenih vozil, številu in masi razstavljenih vozil, oddanih v drobljenje ali drug podoben postopek predelave, masi materialov iz postopka razstavljanja izrabljenih vozil, oddanih v recikliranje in druge postopke obdelave, masi avtomobilskih delov iz postopka razstavljanja izrabljenih vozil, predanih v ponovno uporabo, ter masi in vrsti materialov iz postopka drobljenja ali drugega podobnega postopka.

Pravna podlaga: 39. člen Uredbe o izrabljenih vozilih