Skoči do osrednje vsebine

Poročilo upravljavca obrata za razstavljanje izrabljenih vozil, ki ni vključen v načrt ali skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili (IV_obrat)

Upravljavci obratov za razstavljanje izrabljenih vozil, ki niso vključeni v načrt ali skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili, so morali za leto 2022 poleg poročila ODP-obdelava zadnjič predložiti tudi poročilo na obrazcu IV_obrat s podatki o:

  • številu in masi prevzetih izrabljenih vozil,
  • številu in masi razstavljenih vozil, oddanih v drobljenje ali drug podoben postopek predelave,
  • masi materialov iz postopka razstavljanja izrabljenih vozil, oddanih v recikliranje in druge postopke obdelave,
  • masi avtomobilskih delov iz postopka razstavljanja izrabljenih vozil, predanih v ponovno uporabo,
  • masi in vrsti materialov iz postopka drobljenja ali drugega podobnega postopka.

Za leto 2023 bodo te podatke prvič vključili v poročilo ODP-obdelava

Pravna podlaga: 39. člen Uredbe o izrabljenih vozilih.